Data – Elevernes gennemførelse

De data, der anvendes i behandlingen af dette tema, er

Desuden indgår skolens egne tal for elevtilgang, frafald og antal uddannede i kalenderåret 2020 – sammenlignet med de tidligere år. Disse tal bringes ind i overvejelser om skolens udfordringer (se neden for). 

Samlet

Når statistikkerne over frafald ses samlet – og når skolens egne tal inddrages i overvejelserne – så viser der sig særlige udfordringer i

  • Frafaldet i overgangen mellem GF2 SOSU og hovedforløbene SSH og SSA
  • Frafaldet på SSH og SSA
  • Frafaldet i praktikperioderne

2020 har været et særligt år med helt specielle vilkår (grundet COVID 19 og nedlukningen af skolen). Men der er grund til at have særligt fokus på udviklingen i frafaldet på SOSU-forløbene. Derfor vil skolen iværksætte en nærmere analyse af frafaldsmønstrene på SOSU-området (Selvevalueringstema i 2021) og gå i tæt dialog med vores samarbejdspartnere i forhold til at iværksætte tiltag, der kan imødegå udfordringerne.