Data – Elevernes gennemførelse

De data, der anvendes i behandlingen af dette tema, er

Desuden indgår skolens egne tal for elevtilgang, frafald og antal uddannede i kalenderåret 2021. Disse tal bringes ind i overvejelser om skolens udfordringer (se neden for). 

Samlet

Når statistikkerne over frafald ses samlet – og når skolens egne tal inddrages i overvejelserne – så viser der sig særlige udfordringer i

  • Frafaldet på visse SOSU-uddannelsesforløb.

2020 og 2021 har været særlige år med helt specielle vilkår (grundet COVID 19 og nedlukningen af skolen). Men der er grund til at have særligt fokus på udviklingen i frafaldet på SOSU-forløbene, hvorfor skolen valgte netop "frafaldsmønstre på SOSU-uddannelserne" som selvevalueringstema i 2021.