Data - Elevtrivsel og virksomhedstilfredshed

De data, der anvendes i behandlingen af dette tema, er

Samlet

ETU viser, at elevernes trivsel ligger på et højt niveau. Skolen følger udviklingen.

VTU viser, at virksomhedernes tilfredshed med skolen ligger på et højt niveau. Skolen følger udviklingen.