Data – Evaluering af uddannelsesforløb

De data, der anvendes i behandlingen af dette tema, er

Skoleperiodeevalueringerne tager sit udgangspunkt i skolens FPDG (Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag). Med udgangspunkt heri har skolens Pædagogiske Udvalg (PU) udarbejdet en fast spørgeramme med spørgsmål inden for:

Fagligt          

  • Undervisning
  • Læring

Personligt      

  • Dannelse
  • Motivation

Socialt           

  • Relationer

Beskrivelsen af skoleperiodeevalueringerne fastlægger, hvornår evalueringen gennemføres. Ligeledes er det beskrevet, hvilken proces, evalueringen gennemføres i (dialog med eleverne om resultatet, drøftelse på holdmøder, mv.).

Samlet

PU udarbejdede konceptet for skoleperiodeevalueringerne i 2019. Opgørelsen over gennemførte skoleperiodeevalueringer i 2021 viser, at der reelt er gennemført 87% af de planlagte evalueringer i 2021. Dette anser vi som et rigtig fint niveau – særligt når vi tager hensyn til, at 2021 har været præget af online-undervisning.  

PU følger både gennemførelsen af skoleperiodeevalueringerne og de resultater, der måtte skulle arbejdes med på skoleniveau.