Data – Tilgang til skolens grundforløb

De data, der anvendes i behandlingen af dette tema, er

Skolen udarbejdede i maj 2022 en analyse af de nyeste tal, jf. ovenstående. Denne analyse kan ses her.

Samlet

Der er både på landsplan og på SOSU Esbjerg en nedgang fra 2020 til 2022 i antallet af ansøgere til ”GF1 – Omsorg, sundhed og pædagogik”. Det er derfor et område, som skolen hele tiden er meget opmærksom på.

Skolen arbejder med både rekruttering af unge (elever direkte fra folkeskolen) og voksne.


I forhold til rekruttering af unge udvikler og gennemfører skolen aktiviteter som fx

 • Brobygning for både 8. og 9./10. klasser
 • Særlig brobygning
 • KAOS-projekt
 • Skills for 8. klasses elever
 • EUD 10
 • E2E (efterskolerne)
 • Erhvervsskolernes dag
 • Åbent hus
 • Ude.nu
 • Valgfag på folkeskolen
 • Ambassadørprojekt ”Ung i velfærd”
 • Rekrutteringskampagner

I forhold til rekruttering af voksne udvikler og gennemfører skolen projekter som fx

 • GF+
 • ”Klar til SOSU”
 • ”SOSU start”
 • EGU
 • Kombinationsforløb
 • ”SOSU Sprog og Kultur”