Data – Tilgang til skolens grundforløb

De data, der anvendes i behandlingen af dette tema, er

Skolen udarbejdede i april 2021 en analyse af de nyeste tal, jf. ovenstående. Denne analyse kan ses her.

Samlet

Der er både på landsplan og på SOSU Esbjerg en nedgang fra 2019 til 2021 i antallet af ansøgere til ”GF1 – Omsorg, sundhed og pædagogik”. Det er derfor et område, som skolen hele tiden er meget opmærksom på.

Skolen etablerede i løbet af 2020 to nye organisatoriske enheder: Gennemførelsesenheden og Rekrutteringsenheden. I disse enheder samarbejder uddannelsesvejledere, læringsvejledere og relevante lærere om hhv. elevernes gennemførelse og rekrutteringen til uddannelserne.

 Skolens Rekrutteringsenhed udvikler og gennemfører rekrutteringsaktiviteter som fx

 • Brobygning for både 8. klasser og 9./10. klasser
 • Særlig brobygning
 • KAOS-projekt
 • EUD 10
 • E2E (efterskolerne)
 • Erhvervsskolernes dage
 • Åbent hus
 • Klasselæreruddannelse
 • Ungdomsskolen visiteret tilbud
 • Valgfag i folkeskolen
 • Ude.nu
 • Rekrutteringskampagner