Nøgletal

Nøgletal

Med udgangspunkt i bl.a. ”Lov om gennemsigtighed og åbenhed” følger skolen nedenstående nøgletal:

 Nøgletal med fokus på eleverne

En forklaring af nøgletallene – klik her