Skip to main content

Bestyrelsen

Medlemmer, dagsordener og referater

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvstændig institution under staten.

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, which is responsible to the Minister for Education for the school's operations, including economics, the content of the education and the school organization.

 

Tilforordnede til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen består af:

Johnny Søtrup

Formand for bestyrelsen - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

johnny@soetrup.dk
Ruth Nykjær

Næstformand for bestyrelsen - udpeget af lokalafdelingerne FOA i Esbjerg og Varde

rj035@foa.dk
Karsten Uno Pedersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark

kup@rsyd.dk
Christian Jørgensen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af sygehusledelsen for Sydvestjysk Sygehus

christian.jorgensen@rsyd.dk
Heidi Have

Udpeget fra sundhedsområdet fra University College Syddanmark

hhav@ucsyd.dk
Tina Agergaard Hansen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

tiag@varde.dk
Pia Niemann Damtoft

Bestyrelsesmedlem - udpeget i forening af jobcentrene i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen

pind@esbjergkommune.dk
Anne-Mette Holm Sørensen

Bestyrelsesmedlem - udpeget blandt skolens medarbejdere

ams@sosuesbjerg.dk
Peder Munck

Medarbejderrepræsentant - udpeget blandt skolens medarbejdere

pm@sosuesbjerg.dk
Damian Eis

Bestyrelsesmedlem - udpeget af elevrådet

eiscold17@hotmail.com
Annika Pedersen

Elevrepræsentant - udpeget af elevrådet

annikap@live.dk 28742034