Skip to main content

Bestyrelsen

Medlemmer, dagsordener og referater

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution under staten.

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der er ansvarlig overfor undervisningsministeren for skolens drift, herunder økonomi, uddannelsernes indhold og skolens organisation.

 

Tilforordnede til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen består af:

Johnny Søtrup

Formand for bestyrelsen - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

johs@esbjergkommune.dk
Ruth Nykjær

Næstformand for bestyrelsen - udpeget af lokalafdelingerne FOA i Esbjerg og Varde

rj035@foa.dk
Karsten Uno Pedersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark

kup@syd.dk
Kirsten Dyrholm Hansen

Bestyrelsesmedlem - udpeget i forening af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

kdh@vejenkom.dk
Peter Petersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget i forening af jobcentrene i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen

pepe@varde.dk
Christian Jørgensen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af sygehusledelsen for Sydvestjysk Sygehus

christianjoergensen@svsregionsyddanmark.dk
Heidi Have

Bestyrelsesmedlem - udpeget fra sundhedsområdet fra University College Syddanmark

hhav@udsyd.dk
Niels Lind Brunsborg

Bestyrelsesmedlem - udpeget blandt skolens medarbejdere

nib@sosuesbjerg.dk
Anne-Mette Holm Sørensen

Bestyrelsesmedlem - udpeget blandt skolens medarbejdere

ams@sosuesbjerg.dk
Malene Frost

Bestyrelsesmedlem - udpeget af elevrådet

malene.1990@live.dk
Damian Eis

Bestyrelsesmedlem - udpeget af elevrådet

eiscold17@hotmail.com