Skip to main content

Bestyrelsen

Medlemmer, dagsordener og referater

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvstændig institution under staten.

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen,der overfor Undervisningsministeriet er ansvarlig for skolens drift og økonomi - herunder forvaltningen af de statslige tilskud, samt fastlægger skolens overordnede og langsigtede uddannelsespolitik indenfor gældende lovgivning.

 

Tilforordnede til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen består af:

Johnny Søtrup

Formand for bestyrelsen - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

johnny@soetrup.dk
Ruth Nykjær

Næstformand for bestyrelsen - udpeget af lokalafdelingerne FOA i Esbjerg og Varde

rj035@foa.dk
Karsten Uno Pedersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark

kup@rsyd.dk
Heidi Have

Udpeget fra sundhedsområdet fra University College Syddanmark

hhav@ucsyd.dk
Tina Agergaard Hansen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

tiag@varde.dk
Pia Niemann Damtoft

Bestyrelsesmedlem - udpeget i forening af jobcentrene i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen

pind@esbjergkommune.dk
Susanne Lauth

Bestyrelsesmedlem - udpeget af sygehusledelsen for sydvestjysk sygehus

susanne.lauth@rsyd.dk
Anne-Mette Holm Sørensen

Bestyrelsesmedlem - udpeget blandt skolens medarbejdere

ams@sosuesbjerg.dk
Peder Munck

Medarbejderrepræsentant - udpeget blandt skolens medarbejdere

pm@sosuesbjerg.dk
Damian Eis

Bestyrelsesmedlem - udpeget af elevrådet

eiscold17@hotmail.com
Annika Pedersen

Elevrepræsentant - udpeget af elevrådet

annikap@live.dk