Skip to main content

Bestyrelsen

Medlemmer, dagsordener og referater

SOSU Esbjerg er en selvstændig institution under staten.

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen,der overfor Undervisningsministeriet er ansvarlig for skolens drift og økonomi - herunder forvaltningen af de statslige tilskud, samt fastlægger skolens overordnede og langsigtede uddannelsespolitik indenfor gældende lovgivning.

 

Tilforordnede til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen består af:

Johnny Søtrup

Formand for bestyrelsen - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Ruth Nykjær

Næstformand for bestyrelsen - udpeget af lokalafdelingerne FOA i Esbjerg og Varde

Karsten Uno Pedersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark

Heidi Have

Udpeget fra sundhedsområdet fra University College Syddanmark

Tina Agergaard Hansen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Pia Niemann Damtoft

Bestyrelsesmedlem - udpeget i forening af jobcentrene i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen

Susanne Lauth

Bestyrelsesmedlem - udpeget af sygehusledelsen for sydvestjysk sygehus

Anne-Mette Holm Sørensen

Bestyrelsesmedlem - udpeget blandt skolens medarbejdere

Peder Munck

Medarbejderrepræsentant - udpeget blandt skolens medarbejdere

Sif Amalie Kær Ellund Nielsen

Formand for elevrådet – valgt med stemmeret

Christina Klarskov Arnsbæk

Elevrådsrepræsentant - valgt uden stemmeret