Bestyrelsen

Medlemmer, dagsordener og referater

SOSU Esbjerg er en selvstændig institution under staten.

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen,der overfor Undervisningsministeriet er ansvarlig for skolens drift og økonomi - herunder forvaltningen af de statslige tilskud, samt fastlægger skolens overordnede og langsigtede uddannelsespolitik indenfor gældende lovgivning.

 

Tilforordnede til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen består af:

Johnny Søtrup
Johnny Søtrup

Formand for bestyrelsen - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Ruth Nykjær
Ruth Nykjær

Næstformand for bestyrelsen - udpeget af lokalafdelingerne FOA i Esbjerg og Varde

Karsten Uno Pedersen
Karsten Uno Pedersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark

Tina Agergaard Hansen
Tina Agergaard Hansen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Pia Niemann  Damtoft
Pia Niemann Damtoft

Bestyrelsesmedlem - udpeget i forening af jobcentrene i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen

Charlotte Mose
Charlotte Mose

Bestyrelsesmedlem - udpeget af sygehusledelsen for Sydvestjysk Sygehus

Anne-Mette Holm Sørensen
Anne-Mette Holm Sørensen

Bestyrelsesmedlem - udpeget blandt skolens medarbejdere

Peder Munck
Peder Munck

Medarbejderrepræsentant - udpeget blandt skolens medarbejdere

Christina  Klarskov Arnsbæk
Christina Klarskov Arnsbæk

Elevrådsrepræsentant - valgt uden stemmeret

Sif Amalie  Kær Ellund Nielsen
Sif Amalie Kær Ellund Nielsen

Formand for elevrådet – valgt med stemmeret