Bestyrelsen

Medlemmer, dagsordener og referater

SOSU Esbjerg er en selvstændig institution under staten.

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der overfor Undervisningsministeriet er ansvarlig for skolens drift og økonomi - herunder forvaltningen af de statslige tilskud, samt fastlægger skolens overordnede og langsigtede uddannelsespolitik indenfor gældende lovgivning.

 

Tilforordnede til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen består af:

Johnny Søtrup
Johnny Søtrup

Formand for bestyrelsen - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Ruth Nykjær
Ruth Nykjær

Næstformand for bestyrelsen - udpeget af lokalafdelingerne FOA i Esbjerg og Varde

Tina Agergaard Hansen
Tina Agergaard Hansen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Sabrina  Bech Røn
Sabrina Bech Røn

Udpeget af Regionsrådet i Region Syddanmark.

Pia Niemann  Damtoft
Pia Niemann Damtoft

Bestyrelsesmedlem - udpeget i forening af jobcentrene i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen

Charlotte Mose
Charlotte Mose

Bestyrelsesmedlem - udpeget af sygehusledelsen for Sydvestjysk Sygehus

Peder Munck
Peder Munck

Medarbejderrepræsentant - udpeget blandt skolens medarbejdere

Lilja  Snorradottir
Lilja Snorradottir

Medarbejderrepræsentant - udpeget blandt skolens medarbejdere

Michelle Egegaard Ravn Nielsen
Michelle Egegaard Ravn Nielsen

Formand for elevrådet - valgt med stemmeret

Christina K.  Arnsbæk
Christina K. Arnsbæk

Udpeget af elevrådet - valgt uden stemmeret