Skip to main content

Bestyrelsen

Medlemmer, dagsordener og referater

SOSU Esbjerg er en selvstændig institution under staten.

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen,der overfor Undervisningsministeriet er ansvarlig for skolens drift og økonomi - herunder forvaltningen af de statslige tilskud, samt fastlægger skolens overordnede og langsigtede uddannelsespolitik indenfor gældende lovgivning.

 

Tilforordnede til bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen består af:

Johnny Søtrup
Johnny Søtrup

Formand for bestyrelsen - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Ruth Nykjær
Ruth Nykjær

Næstformand for bestyrelsen - udpeget af lokalafdelingerne FOA i Esbjerg og Varde

Karsten Uno Pedersen
Karsten Uno Pedersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark

Heidi Have
Heidi Have

Udpeget fra sundhedsområdet fra University College Syddanmark

Tina Agergaard Hansen
Tina Agergaard Hansen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af foreningen af kommunalbestyrelserne i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner

Pia Niemann  Damtoft
Pia Niemann Damtoft

Bestyrelsesmedlem - udpeget i forening af jobcentrene i Billund, Esbjerg, Varde og Vejen

Susanne Lauth
Susanne Lauth

Bestyrelsesmedlem - udpeget af sygehusledelsen for sydvestjysk sygehus

Anne-Mette Holm Sørensen
Anne-Mette Holm Sørensen

Bestyrelsesmedlem - udpeget blandt skolens medarbejdere

Peder Munck
Peder Munck

Medarbejderrepræsentant - udpeget blandt skolens medarbejdere

Christina  Klarskov Arnsbæk
Christina Klarskov Arnsbæk

Elevrådsrepræsentant - valgt uden stemmeret

Sif Amalie  Kær Ellund Nielsen
Sif Amalie Kær Ellund Nielsen

Formand for elevrådet – valgt med stemmeret