Skip to main content

Det lokale uddannelsesudvalg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har nedsat et lokalt uddannelsesudvalg - LUU for efteruddannelser på AMU-området og for social- og sundhedsuddannelserne.

Det lokale samarbejde bygger på dialog om skolens udbud og udvikling af uddannelserne i lokalområdet og er sammensat af arbejdsmarkedets parter.

Der kan skrives til medlemmerne i LUU  post@sosuesbjerg.dk