De lokale uddannelsesudvalg

SOSU Esbjerg har nedsat to lokale uddannelsesudvalg - LUU. Lokalt uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelserne samt AMU på social- og sundhedsområdet. Lokalt uddannelsesudvalg for den pædagogiske assistentuddannelse samt AMU på det pædagogiske område.

De lokale uddannelsesudvalgs samarbejde bygger på dialog om skolens udbud og udvikling af uddannelserne i lokalområdet og er sammensat af arbejdsmarkedets parter.

Der kan skrives til medlemmerne i LUU  post@sosuesbjerg.dk