MISSION, VISION OG VÆRDIER

Respekt, Anerkendelse, Gode relationer, Lederskab

SKOLENS MISSION

 • At afklare og motivere til uddannelse
 • At uddanne elever til fagprofessionelle indenfor sundhed, omsorg og pædagogik
 • At efteruddanne fagprofessionelle i overensstemmelse med arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov for kompetencer
 

SKOLENS VISION

 Vi er det foretrukne læringscenter, med attraktive samarbejdspartnere

I et dynamisk læringsmiljø skaber vi:

 • helhed gennem faglighed, fornyelse og gode relationer 
 • faglig stolthed og lyst til at lære for livet

 

SKOLENS VÆRDIER

GODE RELATIONER

 • At være troværdig
  • Reagerer på og accepterer egne følelser
  • Er i stand til at være konfronterende på en respektfuld måde
 • At være tillidsfuld
  • At vise tillid i relationen
  • Indgår i ærlig og åben dialog

 • At være nærværende
  • Viser imødekommenhed og hjælpsomhed
  • Er i stand til at etablere, vedligeholde og afslutte gode relationer

RESPEKT

 • At være empatisk
  • Lytter og stiller spørgsmål
  • Er nærværende og omsorgsfuld
 • At være rummelig
  • Er lyttende, uden at være dømmende
  • Viser accept
  • Uanset holdninger og status møder vi hinanden ligeværdigt
  • At være konfronterende
  • Har modet til at være direkte, snakke om uenigheder og udfordre hinanden 

LEDERSKAB

 • At være konfronterende
  • Vise villighed til dialog selv om det kan give anledning til konflikt
  • Være i stand til, på en konstruktiv måde, at tåle modstand og kritik
 • At være reflekterende
  • Have evnen til at overveje og analysere sin indsats i situationer og relationer

 • At være modig
  • Have modet til at tage ejerskab eller medejerskab for situationer og relationer man indgår i

 • At være åben
  • Udtrykke ønsker og bevæggrunde og vise interesse for andres ønsker og bevæggrunde
 • At være ansvarlig
  • Være i stand til at finde en bæredygtig balance mellem personlige og sociale hensyn
  • Være i stand til at tage personligt som socialt ansvar
  • Vise økonomisk bevidsthed

ANERKENDELSE

 • At være opmærksom
  • Udviser oprigtig interesse gennem opmærksom lytning

 • At være i stand til at påskønne andre
  • Kan fokusere på ressourcer
  • Formår at indgå i ligeværdig dialog
  • Viser vilje til at ville lære af andre