Skip to main content

Mission, vision og værdier

Respekt, Anerkendelse, Gode relationer, Lederskab

Skolens mission

 
At motivere og afklare unge og voksne til uddannelse indenfor bistand-, pleje- og omsorgsområdet eller relaterede arbejdsområder. 

At uddanne til beskæftigelse inden for bistand-, pleje- og omsorgsområdet og medvirke ved uddannelse til relaterede arbejdsområder.


At efteruddanne i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til den enkeltes videre kompetenceudvikling.


At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser. 

 

Skolens vision

 

Vi er det foretrukne læringscenter, med attraktive samarbejdspartnere

I et dynamisk læringsmiljø skaber vi:

• helhed gennem faglighed, fornyelse og gode relationer 

• faglig stolthed og lyst til at lære for livet

Læs mere om vores værdier

Vi har udarbejdet en folder, der yderligere uddyber skolens mission, vision og værdier.

Læs folder