FÆLLES UDBUD af AMU-kurser

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem SOSU Syd, SOSU Fyn og SOSU Esbjerg omkring fælles udbud af udvalgte AMU-kurser.

Det betyder at:

· Vi udbyder udvalgte kurser på de samme datoer. Hvilke kurser det drejer sig om fremgår af skolernes hjemmeside.

· Hvis ikke vi får tilstrækkeligt med tilmeldinger til at gennemføre kurset på alle 3 skoler, afholder vi fælles kursus på én af skolerne.

· Hvis kurset ikke afholdes på den skole som du er tilmeldt, kontakter vi dig for at afklare, om du ønsker overflytning til den anden skole. Skolen sørger herefter for overflytningen.

· Du modtager herefter velkomstbrev fra den skole, hvor kurset afholdes.

· Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 kilometer

· Hvis du er indkvarteret uden for din bopæl har du ret til tilskud til kost og logi, hvis du har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted, tur/retur.