Skip to main content

AMU-udlægningsaftale

SOSU-Esbjerg har i 2019 indgået aftale med SOSU-syd om udlån og udbud af følgende AMU-mål:

Nr. og titel på uddannelsesmål

 

FKB nr. 2629

Fag/mål nr.:

48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

48668 Tidlig opsporing – børn i udsatte positioner

44865 Børn og sexualitet

48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

48489 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

48384 Den styrkende læreplan

(Ingen deltagerbetaling på ovennævnte AMU-mål)

Periode:

26. april – 28. juni 2019

for alle otte AMU-mål.