Ledelsesgrundlag

Ledelse i helheder, kultur, proces, innovation og relationer. Oktober 2014.

På SOSU Esbjerg vil vi skabe den bedste skole på området. Med afsæt i dette ledelsesgrundlag vil bestyrelse, ledergruppe og medarbejdere arbejde målrettet på at kvalitetssikre skolen. Vi vil lede udviklingen og udvikle ledelsen.

Vi vil skabe klare mål for ledelsen, opererer med et klart ledelsesgrundlag og udfordrer os selv på fem vitale områder: Ledelse i helheder, kultur, proces, innovation og relationer.

De fem ledelseskompetencer afspejler vores strategi. Vi vil fokusere indsatsen på hvert område og bruge vores ressourcer på at skabe den ønskede effekt. Det handler om at tage ansvar for læringsmiljø, sikre kvalitet i undervisningen og udvikle læringsformer, der passer til den aktuelle lovgivning og underbygger udviklingen hos den enkelte medarbejder. Vi vil sikre pædagogisk professionalitet og rette søgelyset mod social kapital, effektivitet og økonomi.

Samtidig sender ledelsesgrundlaget et klart signal: Vi vil gøre noget nyt og anderledes – og tro på, at vi sammen kan løfte skolen til næste niveau. Ledelse i helheder, kultur, proces, innovation og relationer.

Oktober 2014.


1) Ledelse i helhed

Sammenhæng • ansvar • synergi

Vi er forpligtet af vores mission, vision og værdier. Det er vores fælles ledetråde. Det er det, der sætter retningen på kort og langt sigt, og skaber sammenhængskraft, balance og udvikling på skolen. Helheden bygger på et stærkt fundament. Vi tager udgangspunkt i elever, kursister, organisationer og samarbejdspartneres forventninger til, hvordan vi løser opgaverne. Vi motiverer os til at deltage i interne og eksterne projekter, der udvikler os som organisation. Vi praktiserer økonomisk og socialt ansvar. Vi skaber sammenhænge mellem politik, det institutionelle og uddannelsesmæssige. Samtidig gør vi ledelse synlig og tilgængelig for alle. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med dialog, tillid, respekt og åbenhed som omdrejningspunkt.

  • Som leder sikrer du sammenhæng i skolen gennem sammenhæng i ledelsen. Du arbejder motiveret, loyalt og anerkendende. Du tænker og arbejder på tværs af fagområder. Du søger og fremmer fælles løsninger, der skaber synergi og krydser organisatoriske skel og har dermed øje for skolens fælles mission, vision og værdier. Som noget naturligt samarbejder du med relevante aktører i omverdenen. Du indgår i både formelle og uformelle netværk og kender værdien af dette. Du er ambassadør for skolen, profilerer arbejdspladsen positivt og bidrager til at skabe et godt image for vores uddannelser.

2) Ledelse i kultur

Involvering • åbenhed • tolerance

Som ledelse går vi foran i forandringsprocessen. Vi stiller os i spidsen for både strategiske indsatser og udviklingsprojekter. Vi kommunikerer åbent om baggrunden bag beslutninger, projekter og processer i organisationen. Vi gør det, vi siger og siger det, vi gør. Vi fortæller de gode historier, deler vores succeser internt og eksternt og fremmer vores organisationskultur. Vi tror på værdien af at involvere andre. Vi inddrager medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere i at løse opgaverne. Vi skaber en kultur, hvor alle parter deltager med socialt ligeværd og rummelighed. Vi er rollemodeller med stor opmærksomhed på sprog, traditioner, værdier og adfærd. Vi er også opmærksomme på at skabe den nødvendige fornyelse gennem de strategiske mål. Vi kan ikke alle få en fælles fortid, men vi vil sikre os en fælles fremtid.

  • Leder i kultur » Du skaber forandring gennem konstruktiv dialog med medarbejdere, elever, kursister og samarbejdspartnere. Du ved, at dialog kun lykkes, hvis dialogpartnerne oplever, at du siger tingene som de er og handler derefter. Man skaber kultur, ved at være loyal overfor de trufne beslutninger og ved at kommunikere, motivere og gå forrest med retning. Du fremmer en kultur, der skaber plads til kreativitet, idérigdom og nye tanker. I denne proces er du både katalysator og frelsende engel, når processen kommer på afveje, ideerne strander eller faktuelle fejl bliver en barriere.

3) Ledelse i proces

Tværgående • klare valg • initiativer

Som ledere sætter vi andres faglighed i spil. Det gør vi i de rette relationer og formår at skabe balance mellem forskellige behov, specialer, interesser og evner. På den måde understøtter vi de nødvendige tværgående processer, der skaber ny viden, større dybde, mere effektivitet og grundlæggende større værdi. Vi gør succeskriterierne synlige og målbare, og får dem kommunikeret ud til målgruppen. Vi arbejder bevidst med at åbne for den kreativitetsrigdom, der er i processen. Vi tager også ansvar for at indsnævre processen igen, så løsningen kan konkretiseres og give værdi. Vi evner tilmed at stoppe, ændre eller nedlægge projekter, der ikke lever op til beskrivelsen eller ikke længere giver nogen værdi.

  • Du igangsætter, understøtter og afslutter processer. Du evner at lede i kompleksitet. Du arbejder systematisk med projekt- og procesbeskrivelser, hvor mål, succeskriterier, ressourcer og an- svar er tydeligt beskrevet. Du motiverer og understøtter medarbejderne til at indgå og samarbejde i processer og opfordrer til nye og anderledes løsninger. Du sætter de nødvendige aktiviteter i gang og lukker de aktiviteter ned, der ikke giver de ønskede resultater.

4) Ledelse i innovation

Mod • nysgerrighed • proaktiv

Som ledere tænker vi nyt og skaber rammer for at udforske nye måder at løse opgaver på. Vi tænker på kanten af æsken og søger nye innovative løsninger på velkendte problemstillinger, traditionelle samarbejdsformer og procedurer. Vi udfordrer vanetænkningen, går nye veje og bruger innovationen til at sikre høj faglig kvalitet og fortsat udvikle vores aktiviteter. Vi inddrager medarbejdere, elever, kursister og samarbejdspartnere og udvikler herigennem viden og merværdi for hele organisationen.

  • Du er drevet af din nysgerrighed. Du undersøger omgivelser og emner. Du deltager aktivt i din omverden og har lyst til at forandre den, hvis det giver mening. Du ser strømninger og søger ny faglig viden. Du skaber en kultur, hvor der er plads til nye ideer. Du opmuntrer medarbejderne til at tænke nyt, når opgaver skal løses og inddrager gerne andres ideer og forslag. Du har friheden til at løbe en risiko. Du ser fejl som en del af en udviklingsproces. Du ønsker at indgå i forskellige netværk og tager initiativ til det, der gør dig til en naturlig del af en innovativ fornyelse. Du opfanger nye ideer og samarbejdsmuligheder og opbygger netværk til gavn for dig selv, dine kollegaer og skolen som helhed.

5) Ledelse i relationer

Empati • frihed • netværk

Vi leder organisationen i fællesskab og har samtidig hver især et selvstændigt ledelsesrum. Vi ønsker professionelle relationer præget af åbenhed, ærlighed og gensidig tillid. Vi afslutter relationer, ud fra de samme værdier, når relationerne ikke længere har værdi. Vi ønsker tilfredse og begejstrede med- arbejdere. Vi udfordrer os selv og hinanden på vores lederstil for at blive bevidste om vores ledelsesmæssige indvirkning på andre mennesker. Vi handler på baggrund af, at initiativ og tillid er afgørende for at skabe en dynamisk organisation.

  • ​Du skaber værdifulde relationer gennem en anerkendende tilgang med fokus på høj kvalitet i de opgaver, du løser. Du har tillid til dig selv som leder og giver medarbejdere frihed til at udvise initiativ og påtage sig et selvstændigt ansvar i at løse deres opgaver. Som leder indgår du i en åben og fordomsfri dialog med medarbejdere. Du giver plads til medarbejdernes udviklingspotentialer. Du støtter menneskelige relationer internt og eksternt for at opnå optimale arbejdsvilkår – til fælles bedste.

Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden