Lokale uddannelsesplaner

Den lokale uddannelsesplan(LUP) indeholder information specifikt om de enkelte uddannelser samt generelt om skolens pædagogik og didaktik, mål og bestemmelser, samt eksamens- og ordensregler.