Åben skole - sund og grøn

Vi vil være en åben skole med fokus sundhed og bæredygtighed

Mål

  • en interesseret, tilgængelig og levende skole med tæt samarbejde og kontakt til omverdenen
  • styrke elevernes demokratiske dannelse
  • skabe en stærk sundhedsprofil og fremme sundhed/livskvalitet for eleverne/medarbejdere
  • være en klimavenlig og bæredygtig skole

Åben skole - Sund og grøn: Projekter

Bæredygtighed og sundhed

På SOSU Esbjerg fylder den grønne dagsorden meget.

Kontakt vores bæredygtighedsmedarbejder, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og sundhed på SOSU Esbjerg!

 

baeredygtig@sosuesbjerg.dk