Læringsformer og nye kompetencer

Vi vil være eksperimenterende på læringsformer og læringsrum

Mål:

  • udvikle tætte relationer til praksis og styrke samarbejdet om praksisnærhed i uddannelserne
  • afsøge nye uddannelsesstrukturer (ny pædagogik, nye samarbejdsformer, ny læring, stærkere transfer)
  • skabe nye udviklings- og læringsrum
  • fokus på at udvikle stærke digitale og multimodale kompetencer
  • skabe læringsrum med stærke digitale og velfærdsteknologiske implikationer
  • udvikle gode læringsmiljøer hvor elever og kursister har høj trivsel og motivation og som understøtter gennemførelse af uddannelse.

Projekter