Karrierematch

”Projekt Karrierematch” er et samarbejdsprojekt mellem social- og sundhedsskolerne i Region Syddanmark og mange af regionens kommuner.

Formålet med projektet er at øge rekrutteringen til SOSU-uddannelserne og at fastholde eleverne i uddannelse, bl.a. ved at lette overgangene mellem skole og praktik.

I vores område samarbejder SOSU Esbjerg med Esbjerg, Varde, Vejen og Billund Kommuner om projektet. Projektet afsluttes med udgangen af 2020, men vi har besluttet at videreføre aktiviteterne.

 

Der gennemføres 5 forskellige aktiviteter – du kan læse mere om dem neden for.

 

4 af aktiviteterne foregår på GF2-SOSU

1 af aktiviteterne foregår på SSA

Du kan læse mere om projektet her: https://karrierematch-sosu.dk/