Matching

GF2-eleven får et godt kendskab til praksis, når eleven bliver sat sammen med en person fra praksis. På den måde skabes gode relationer, inden eleven skal ud i praksis. Det kalder vi for matchning.

Gennem matchning skal GF2-eleven og personer fra praksis lære hinanden at kende, så der skabes gode relationer og så der kan forventningsafstemmes under hele GF2.

I løbet af de første par uger på GF2-forløbet møder eleven en repræsentant fra den kommune, som eleven er matchet med.

...”Det har givet mig et overblik over hele uddannelsen, hvordan man søger ind og hvad vi kan forvente af vores kommende arbejdsgiver. Jeg har fået sat ansigt på dem, jeg skal ud og møde, så det ikke er så skræmmende”

- Tine Friis, GF2 Elev

Se video: