Praktikbesøg

GF2-eleven kommer ud i praktik besøg for at give et bedre kendskab til de opgaver og de vilkår der er på arbejdspladsen. Det giver også en mulighed for at reflektere over koblingen mellem teori og praktik, og et bedre grundlag for at vælge uddannelsesretning efterfølgende.

Praktikbesøget består af to praktikoplevelser.

I den 6. uddannelsesuge er eleven på praktikbesøg i en dag. Man møder op i praksis, ”hilser på” og indgår i dagligdagen. I 8. uddannelsesuge er eleven på praktikbesøg i 4 dage. Her deltager man i udvalgte opgaver i praksis.

Man har en logbogs-opgave med ud i praksis, hvor opgaven er at beskrive og reflektere over det oplevede i praksis.

...”Jeg havde nogen forestillinger om, hvad det var jeg skulle ud i, og det faldt helt til jorden, fordi det er så anderledes når man ser det i virkeligheden. Jeg kunne tydeligt mærke den forskel man gør for andre mennesker, og det beviser bare, at det er det her, jeg gerne vil blive ved med at gøre”

Matilde Stokholm, GF2 elev

Se video: