Simulationsundervisning

På SSA-uddannelsen er der inden første praktik tilrettelagt simulationsundervisning på skolen. På den måde får man indsigt i opgaven, bliver forberedt på de forventninger der er i praksis, og bliver motiveret til at starte i praktik.

Umiddelbart inden man skal ud i den første praktik på SSA gennemføres simulationsundervisning på skolen, hvor både elever, en lærer fra skolen og en praktikvejleder indgår i læringsrummet. Man arbejder ½ dag med en case/et scenarie, som tager udgangspunkt i en praktisk hverdagssituation.

Efterfølgende kommer der, som en del af undervisningen, en praktikvejleder og en SSA-elev på besøg. De informerer og afklarer spørgsmål i forhold til den kommende praktikperiode.

...”Simulationstræning klæder eleverne på, så de ikke er helt uforberedte, når de kommer ud i praksis. Vi øver forskellige situationer som eleven kan komme ud for, og hvordan de kan agere og forberede sig.“

Dianna Madsen, underviser.

Se video: