Hvad er vi blevet klogere på?

I løbet af de 2½ år, som PLF-projektet har varet, har der løbende været samlet op på opnåede erfaringer, opnåede erkendelser og tegn på læring.  Opsamlingen har både foregået i de enkelte læringsfællesskaber, på uddannelsesniveauerne og på de pædagogiske møder i projektperioden. 

Ved projektets afslutning har læringsfællesskaberne givet deres bud på, hvordan PLF skal fortsætte på skolen. Dette er konkretiseret i plancher og/eller film om ”PLF i fremtiden”.

Hovedbudskabet her er: Projektet slutter - PLF fortsætter!

Du kan læse/se mere herunder: