Pædagogisk Diplom i projektet

Hvordan har Pædagogisk Diplom (PD) været en del af projektet?

En væsentlig del af skolens PLF-projekt har været den formelle kompetenceudvikling. Bl.a. har 35 lærere gennemført et valgmodul på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse (PD): ”Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser”.

PD-modulet er gennemført sideløbende – og i et samspil – med projektets gennemførelse. Der har været etableret 2 PD-hold, der udelukkende har bestået af skolens lærere, så undervisningen har kunne tage udgangspunkt i skolens aktuelle pædagogiske praksis, og samtidig har kunne kobles til PLF-projektet. Undervisningen har været tilrettelagt som 7 hele dage afviklet på skolen.

Indholdet i PD-modulet har på denne måde suppleret og forstærket lærernes arbejde med projektets didaktiske temaer. 

Du kan se/læse mere nedenfor.