Projekt ”SOSU-hjælperen i fokus”

SOSU-området er udfordret i disse år. Der er mangel på faglærte – bl.a. på faglærte social- og sundhedshjælpere. Det er en opgave, der skal løses i tæt samarbejde mellem ansættende myndigheder og SOSU-skolen.  

På denne baggrund har Esbjerg Kommune, Fanø Kommune og SOSU Esbjerg i et samarbejde igangsat et udviklingsprojekt, hvor social- og sundhedshjælperuddannelsen nytænkes og udvikles. I samarbejdsprojektet sættes fokus på

  • Helhed, sammenhæng og vekselvirkning i uddannelsen
  • Praksisnær undervisning og transfer mellem uddannelsens skole- og praktikdel
  • Læringsmiljøet og rammerne for elevernes udvikling af deres faglige, sociale og personlige kompetencer

Projektet løber i perioden jan. 2021 – dec. 2023. I denne periode vil en ændret uddannelsesplan, nye pædagogiske metoder og andre tiltag blive afprøvet på 4 projekthold.

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har bevilget støtte til projektet.

Se video