Praksisnært læringsmiljø

På skolen undervises projekteleverne i ”Solhaven” – en simuleret personalestue og et simuleret hjem