Skip to main content

Søg ind - GF2 PA

På Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse er der indført adgangsbegrænsning.

Skolen er tildelt en begrænset kvote for optagelse af elever uden uddannelsesaftale på Grundforløb 2 til Den pædagogiske assistentuddannelse.

Derfor skal vi vurdere hvem der er bedst kvalificeret af ansøgerne. Til januar 2020 kan vi optage 44 elever.

Ansøgning:

Du skal søge ind via www.optagelse.dk.

I afsnittet ”Fortæl om dig selv og begrund dit valg af uddannelse” har du mulighed for at beskrive baggrunden for dit valg. Det er vigtigt, at du gør dette så udførligt som muligt, da det vil indgå som en del af vurderingen. Sørg også for at gøre opmærksom på den erfaring du måtte have fra dit arbejdsliv eller fritid. Det kan være du har været hjælpetræner til håndbold, spejderleder eller lign. Vedlæg gerne udtalelser. Ansøgningsfrist: 4.11.2019

Samtale:

De fleste ansøgere bliver indkaldt til samtale. Det foregår i grupper hvor vi dels informerer om uddannelsen og beder dig løse små opgaver i samarbejde med andre ansøgere.

Skolens bedømmelseskriterier:

Ud fra din ansøgning, samtalen og eventuelle udtalelser vurderer vi 

• Din motivation for at søge uddannelsen og din lyst til at lære

• Din selvstændighed og ansvarlighed – herunder om du kan tage initiativ til opgaveløsning

• Dine samarbejdsevner

• Din evne til at udvise respekt og forståelse for andre mennesker

• Din faglighed og eventuelle erfaringer inden for det pædagogiske område

Sådan får du besked:

Senest.9. december 2019 får du besked på om du er optaget. Beskeden sender vi til din E-boks.

Yderligere information

Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte en af skolens vejledere. Der er telefontid hver dag mellem 10 og 12 på telefon 76106010. Du er også velkommen til at besøge os på skolen til åben vejledning hver onsdag mellem 12 og 14.