Skip to main content

SOSU10

Tag 10. klasse på SOSU-Esbjerg - og begynd samtidig på en erhversuddannelse.

SOSU10 er et skoleår, hvor du begynder på en uddannelse og samtidig får 10. klasse prøven.

På SOSU10 arbejder du med emner, hvor mennesket er i fokus, og det er vigtigt, at du har lyst til at have en respektfuld kontakt til andre. De enkelte fag indgår i større emner og projekter.

I løbet af skoleåret vil vi arbejde målrettet på at ruste og afklare dig til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse for dig. På Social- og Sundhedsskolen Esbjerg møder du et attraktivt ungdoms- og læringsmiljø med en mangfoldighed af faglige tilbud.

SOSU 10 – Fag og emner:

10 klasse fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • OSO

EUD valgfag:

 • Idræt
 • Psykologi
 • Innovation
 • Aktiviteter

Emner i løbet af skoleåret:

 • Intro til Sundhed, omsorg og pædagogik 
 • Sundhed, livsstil og levekår 
 • Det professionelle samarbejde 
 • Aktivitet 

Tilmelding til SOSU10 sker via optagelse.dk som en del af Esbjerg kommunes tilbud i 10.klasse.