Elevrådet

Eleverne på SOSU Esbjerg har deres eget elevråd, hvor de har mulighed for at få indflydelse på skolens hverdag.

Emnerne til elevrådsmøderne er noget som eleverne selv bestemmer, eksempelvis: Nyt fra bestyrelsen, Skolefest, fredagsbar, ideer til fornyelser i kantinen, oprydning på skolen og undervisningsmiljø.

Praktiske oplysninger:

  • Der vælges 1 repræsentant og 1 suppleant per hold. Suppleanten deltager hvis repræsentanten er forhindret.
  • Møderne holdes sidste torsdag i måneden, kl. 12.30-14.00.
  • Mødested: mødelokale på balkonen 
  • Møderne afholdes også i repræsentantens praktikperioder. Her er det op til praktikstedet om eleven kan deltage. 
  • Der serveres kaffe/te/saftevand og kage til møderne.
Se video

Det er fedt at få indflydelse på vores skole.


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden