Social- og sundhedshjælper


Som social- og sundhedshjælper er det dig, der kommer helt tæt på den ældre borger, der har brug for din hjælp. 

Du arbejder typisk i hjemmeplejen eller på et plejecenter, og hjælper borgerne med personlig hygiejne og praktiske opgaver i hverdagen. Det kan også være et smil eller en kærlig hånd på skulderen, der er brug for.

Med din faglighed er du i stand til at iagttage og opdage, hvis borgeren viser tegn på sygdom og mistrivsel. Så er det dig, der sender besked videre i systemet.

Som social- og sundhedshjælper, er du derfor helt afgørende for den ældre borgers sundhed, trivsel og livsglæde.

Ico Su

Elevløn under uddannelse

Ico Uger

1 år og 2 månederMød Janni og Karen, der læser til Social- og sundhedshjælper.

Sådan er det, at gå på SOSU Esbjerg

Fakta Social- og sundhedshjælper


Grundforløb 1 - 20 uger

Her starter du, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 2 år.

Læs mere her

Grundforløb 2 - 20 uger

Her starter du, hvis det er mere end 24 måneder siden du forlod folkeskolen.

Du er på skolen og lærer om arbejdet med ældre, syge og handicappede. Du bliver klar til at søge om optagelse på hovedforløbet og til at komme i oplæring.

Undervisningen foregår bl.a. i øvelokaler, hvor vi træner praktiske færdigheder ud fra teorien.

Hovedforløb

Hovedforløbet er bygget op som en vekslen mellem skole og praktik. Derfor skal du have en oplæringsplads hos en kommune for at kunne starte.

I oplæringen kommer du ud og får faget i hænderne f.eks. på et plejecenter eller i hjemmeplejen.

I skolenperioderne får du teorien bygget på. Det kredser om emner som personlig hjælp, omsorg og pleje, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering m.m.

Grundforløb 1

Læs mere her

Grundforløb 2

Gennemført 9. klasse med bestået dansk og matematik

Hovedforløb

Du skal have bestået Grundforløb 2 og have en læreplads, før du kan starte på hovedforløbet. Læreplads søger du hos en kommune.

Grundforløb 1

Hvis du går i 9. eller 10.klasse vil du og dine forældre få information herom på din nuværende skole. 

Klik her og se hvornår vi starter nyt hold op

Grundforløb 2

Søg ind via www.optagelse.dk

Der bliver optaget elever 3 gange om året. Se vores holdstart her.

Hovedforløbet

For at starte på hovedforløbet skal du ansættes som elev af en kommune. Du kan se holdstart samt finde links til kommunernes stillingsopslag her.

Ansøgere over 25 år, der søger elevplads hos en kommune, skal have udarbejdet og medsende en realkompetencevurdering. Læs mere her

 

Grundforløb 1

Du får SU, hvis du er over 18 år.

 

Grundforløb 2

Du får SU, hvis du er over 18 år.

Du får elevløn, hvis du er over 25 år.

 

Hovedforløb

Du bliver ansat som elev ved en kommune og får elevløn.

Når du er færdig, kan du søge job som Social- og sundhedshjælper.

Hvis du får lyst til at videreuddanne dig, kan du søge ind på Social- og sundhedsassistentuddannelsen og få merit, så denne uddannelse bliver 6 måneder kortere.

 

OPSTART OVER 25 ÅR

Hvis du er over 25 år, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV) inden du starter på uddannelsen.

HAR DU ERFARING?

Måske kan du få afkortet din uddannelse.

INTROFORLØB

Vi har en række tilbud, der kan forberede dig til at søge ind på vores uddannelser.

Mød os på de sociale medier.


Har du spørgsmål til uddannelsen som SOSU-Hjælper?


Lene og vores hold af uddannelsesvejledere kan hjælpe dig.


7610 6025

lfp@sosuesbjerg.dk

Besøg vores Facebook side

Besøg vores Instagram side

Besøg vores LinkedIn side

Gå længere ned på siden


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden