Pædagogisk assistent


Som pædagogisk assistent arbejder du for eksempel i dagplejen, dag- og døgninstitutioner, skoler og i fritidsklubber.

Du har praktiske og kreative opgaver og hjælper pædagoger med det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.

Når du uddanner dig til pædagogisk assistent, foregår det både på skole og i oplæring, hvilket vil sige, at du meget af tiden kommer ud og arbejder med faget praktisk.

Ico Su

Elevløn

Ico Uger

2 år og 1,5 månederLine og Freja fortæller om deres uddannelse

Jeg har altid tænkt at

jeg gerne ville arbejde med mennesker

Fakta Pædagogisk assistentuddannelsen


Grundforløb 1 - 20 uger

Her starter du, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 2 år.

Læs mere her

Grundforløb 2 - 20 uger

Hvis det er mere end 24 måneder siden du afsluttede folkeskolen, skal du starte din uddannelse til Pædagogisk assistent med Grundforløb 2. 

Undervisningen tager sigte på, at du opnår de faglige kompetencer der kræves, når du vil søge om optagelse på Hovedforløbet - Den pædagogiske assistentuddannelse.

Du har et uddannelsesspecifikt fag, der omhandler relevante emner inden for pædagogik, aktivitet, sundhed og kommunikation.

Derudover har du grundfagene dansk, samfundsfag, idræt og  psykologi.

Hovedforløb

Uddannelsen varer 2 år og 1½ måned og veksler mellem skole og oplæring.

I skoleperioden er der grundfag som samfundsfag og dansk.

Derudover er der fag som retter sig specielt til professionen – natur og udeliv, bevægelse og idræt, pædagogik m.fl.

Grundforløb 1

Læs mere her

Grundforløb 2

Gennemført 9. klasse med bestået dansk og matematik

Hovedforløb

Hvis du er under 25 år og gerne vil søge ind, skal du have gennemført Grundforløb 2 – Pædagogisk assistent.Hvis du er over 25 og har mere end to års relevant erhvervserfaring gælder andre regler. 

Kontakt vores uddannelsesvejledning for mere information.

Grundforløb 1

Hvis du går i 9. eller 10.klasse vil du og dine forældre få information herom på din nuværende skole. 

Klik her og se hvornår vi starter nyt hold op

Grundforløb 2

Du søger optagelse på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent via www.optagelse.dk

Vi optager de bedst kvalificerede ansøgere ud fra den kvote vi har fået tildelt. Det er derfor vigtigt at du uddyber din ansøgning med begrundelse og vedlægger beviser, udtalelser m.m.

Vi bruger ansøgningen i vurderingen af, hvem der er bedst kvalificeret.

Læs mere om ansøgning og kriterier for optagelse her.

Du er meget velkommen til at henvende dig til skolen, hvis du har brug for hjælp til ansøgningen, telefon: 76106010. 

Hovedforløbet

Der starter hold i januar og juni.

For at starte på hovedforløbet/uddannelsen som Pædagogisk assistent, skal du ansøge en kommune om ansættelse i en ledig elevstilling.

Grundforløb 1

Du får SU, hvis du er over 18 år.

 

Grundforløb 2

Du får SU, hvis du er over 18 år.

Du får elevløn, hvis du er over 25 år.

 

Hovedforløb

Når du bliver optaget på pædagogisk assistentuddannelsen, bliver du ansat som elev ved en kommune. Kommunen betaler elevløn under hele uddannelsen.

Elevlønssatserne finder du på FOA´s hjemmeside.

Som uddannet Pædagogisk assistent kan du søge arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede.

Du har også mulighed for at søge ind på videre uddannelse som f.eks. Pædagog eller socialrådgiver.

OVER 25 ÅR, NÅR DU STARTER UDDANNELSEN?

Så skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV).

SÆRLIGT OM OPTAG PÅ PA

På Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse er der indført adgangsbegrænsning

OPLEVELSER I UDLANDET

Som assistent-elev kan du komme i oplæring i udlandet.

Mød os på de sociale medier.

Besøg vores Facebook side

Besøg vores Instagram side

Besøg vores LinkedIn side

Gå længere ned på siden


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden