Særligt om optag på PA

På Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse er der indført adgangsbegrænsning

Skolen er tildelt en begrænset kvote for optagelse af elever uden uddannelsesaftale på Grundforløb 2 til Den pædagogiske assistentuddannelse.  Derfor skal vi vurdere hvem der er bedst kvalificeret af ansøgerne.

Ansøgning:
Du skal søge på www.optagelse.dk.

I afsnittet ”Fortæl om dig selv og begrund dit valg af uddannelse” har du mulighed for at beskrive baggrunden for dit valg. Det er vigtigt, at du gør dette så udførligt som muligt, da det vil indgå som en del af vurderingen.
Sørg også for at gøre opmærksom på den erfaring du måtte have fra dit arbejdsliv eller fritid. Det kan være du har været hjælpetræner til håndbold, spejderleder eller lign. Vedlæg gerne udtalelser.

Samtale:

Der er samtaler både individuelt og i grupper i forbindelse med udvælgelsen af ansøgere. Det foregår i maj og november måneder ,og der vil blive indkaldt til samtale via E-boks. Samtalen kan foregå på skolen eller via telefon.

Skolens bedømmelseskriterier:

Ud fra din ansøgning, samtalen og eventuelle udtalelser vurderer vi på

• Din motivation for at søge uddannelsen og din lyst til at lære
• Din selvstændighed og ansvarlighed – herunder om du kan tage initiativ til opgaveløsning
• Dine samarbejdsevner
• Din evne til at udvise respekt og forståelse for andre mennesker
• Din faglighed og eventuelle erfaringer inden for det pædagogiske område

Sådan får du besked:


Du får besked i din E-Boks.

Yderligere information

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte en af skolens vejledere.
Der er telefontid hver dag mellem 10 og 12 på telefon 76106010.
Du er også velkommen til at besøge os på skolen til åben vejledning hver torsdag mellem 12 og 14.

Rev. 18.05.22


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden