EUX-Velfærd

To uddannelser i én - flere muligheder i fremtiden.

EUX er for dig, som gerne vil tage din gymnasieuddannelse samtidig med, at du tager en erhvervsuddannelse. Når du er i skole, har du både gymnasiefag og erhvervsfag rettet mod pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent. Uddannelsen tager 3 år og 6 måneder.

 

I praktikken, som er ca. halvdelen af uddannelsen, har du pause fra gymnasiefagene.

På grundforløb eux 1+2, kan du søge om SU. På hovedforløbet eux, får du elevløn. Afhængigt af din uddannelsesretning er startlønnen 9.000 – 13.000 kr og vil løbende stige til ca. 12.000 - 15.000 kr.  

Som EUX-elev får du gymnasiale fag på A, B og C-niveau, og du afslutter med at blive erhvervsfaglig student, med mulighed for videregående uddannelser.

Gymnasiefag på GF1 (GF1 varer 20 uger)

  • Dansk, engelsk og samfundsfag på C- niveau. Pædagogisk assistent og Social- og sundhedsassistent har samme gymnasiefag
  • herudover kommer EUX eleverne på en studietur til et engelsktalende land på 14 dage. 

Gymnasiefag på GF2 (Gf2 varer 20 uger)

  • Matematik, fysik og kemi på C-niveau, som social- og sundhedsassistent-elev
  • Matematik, psykologi og idræt på C-niveau, som pædagogisk assistent-elev

Gymnasiefag på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent

Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Samfundsfag B, Kemi B, Kommunikation og it C,  Biologi C,  psykologi C, to valgfag med mulighed for at løfte et fag et niveau eller få et ekstra fag på C- niveau. Derudover skal du lave et erhvervsområdeprojekt, EOP, som kobler erhvervsfag og gymnasiefag

Gymnasiefag på hovedforløbet til pædagogisk assistent

Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Samfundsfag B, Idehistorie B, Kommunikation og it C, Biologi C. Og to valgfag med mulighed for at løfte et fag et niveau eller få et ekstra fag på C-niveau. Derudover skal du lave et Erhvervsområdeprojekt, EOP, som kobler erhvervsfag og gymnasiefag

Som erhvervsfaglig student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse, herunder også på universitetet. 

Hvordan søger jeg ind?

Din EUX-uddannelse starter typisk med Grundforløb 1 målrettet EUX.

For at blive optaget skal du:

  • komme direkte fra 9. eller 10. klasse - eller senest til august året efter du er blevet færdig
  • have bestået dansk og matematik med karakteren 02
  • være uddannelsesparat - altså har de nødvendige personlige og sociale kompetencer
  • have lyst til at læse og arbejde med mennesker

Det kan også være muligt at starte direkte på Grundforløb 2 målrettet EUX:

  • Hvis du har bestået C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag fra VUC eller anden uddannelse kan du søge direkte ind på Grundforløb 2 målrettet EUX.
  • Du kan også starte på Grundforløb 2 EUX og læse EUX-fagene fra Grundforløb 1 sideløbende.

Du kan se hvornår der starter nyt EUX hold på SOSU Esbjerg her.

Du er også meget velkommen til at kontakte vores uddannelsesvejledere, hvis du gerne vil tage din uddannelse på SOSU Esbjerg som EUX. 

 

Laura går på EUX

HAR DU SPØRGSMÅL OM VORES UDDANNELSER?

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål om vores uddannelser på telefon 76106010.

Du kan også besøge os på skolen til  Åben Vejledning hver torsdag mellem 12.00 og 14.00.

Tlf: 76106010 Læs mere