Mød vores undervisere

Vores undervisere er fagligt førende, og de sætter en ære i at formidle stærkt og engagerende.
De er din garanti for et stort fagligt udbytte og en klar opgradering af dine kompetencer.

Anette Baltzer

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet fysioterapeut og underviser i forflytning, rehabilitering samt på uddannelserne omkring oplæringsvejledning. Jeg har arbejdet en del år i kommunalt regi med bl.a. træning, rehabilitering og forflytning. Derudover har jeg været klinisk underviser for studerende.

Interessefelt

Jeg brænder for at skabe et læringsrum med praksis som omdrejningspunkt, så du i undervisningen oplever genkendelighed fra din hverdag, og dine erfaringer og oplevelser bringes i spil. Derudover har det stor betydning for mig, at vi sammen skaber et trygt læringsrum, der giver dig mulighed for at udforske og afprøve nye ideer, der kan være med til at udvikle din faglige praksis.

 

Kontakt

abt@sosuesbjerg.dk

 


 

Anne Jützler

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet Social og sundhedsassistent med 20 års erfaring fra primærsektoren. Jeg er ligeledes uddannet praktikvejleder for SSH og SSA-elever. De sidste 5 år har jeg arbejdet som fuldtidsoplæringsvejleder i Esbjerg kommune, hvor jeg har beskæftiget mig med Vejledning af SSH og SSA-elever når de har været ude i deres forskellige oplæringer i uddannelsen.

Jeg har igennem de sidste 4 år taget 3 akademi moduler i ”Ungdoms og voksenundervisning”

Jeg har stor erfaring og kendskab til vejledning af forskellige elevtyper som eks. to-sproget, unge og voksne elever i deres uddannelse. Udover det har jeg et bredt kendskab til SSH og SSA uddannelsernes opbygning.

Jeg underviser på for-forløbene ”SOSU-start” og ”Work in Healthcare”,  i branchefag som eks. personlig pleje, dokumentation, hygiejne, rengøring og mødet med borgeren.

Min erfaring som SSA og oplæringsvejleder gør, at jeg kan medvirke til den praksisnære undervisning med fokus på at få klædt eleverne fagligt på til deres kommende uddannelse.

Interessefelt

Jeg brænder for at skabe en praksisnær undervisning, hvor jeg kan dele min viden og erfaring fra min tid som SSA og oplæringsvejleder. For mig er det vigtigt at eleverne bliver mødt individuelt i deres personlige og faglige kompetencer, så de fagligt kan udvikle sig, og blive klar til deres kommende uddannelse og arbejde indenfor SOSU-faget.

Jeg er meget optaget af at skabe et trygt læringsmiljø for eleverne, hvor der er plads til at den enkelte elev kan udvikle sig fagligt og personligt.

Kontakt

anj@sosuesbjerg.dk

 


 

Bente Alberg

Titel

Koordinator

Baggrund:

Jeg er uddannet fysioterapeut og har også en diplomuddannelse i ledelse. Jeg har primært erfaring fra den kommunale kontekst som fysioterapeut og leder, og har udviklet samarbejdsrelationer og kendskab til den regionale og nationale kontekst gennem årene.

Interessefelt:

Som koordinator for KompetenceCenteret her på SOSU Esbjerg ønsker jeg at fremme det gode og anerkendende samarbejde og den gode planlægning, hvor troværdighed, professionalisme og kreativitet er nøgleord. På den måde kan vi som uddannelsesinstitution bedst lykkes med at give vores samarbejdspartnere og kursister størst mulig værdi af jeres aktivitet hos os.

Så kontakt mig og lad os sammen finde frem til, hvordan jeres behov kan dækkes sammen med os.

Kontakt

beal@sosuesbjerg.dk

 


 

Camilla Karlsson 

Titel:

Underviser  

Baggrund: 

Jeg er uddannet sygeplejerske og underviser i forskellige kurser så som kommunikation, palliation, medicin, generelle sygeplejefaglige emner samt brand. Jeg har arbejdet en årrække på hæmatologisk afsnit på SVS samt en årrække i hjemmeplejen som udekørende sygeplejerske.  

Interessefelt:  

Jeg brænder for at du som deltager får skabt koblinger fra teorien til din praksis. Det er vigtigt for mig at du kan gå hjem og afprøve teorien. Derudover brænder jeg også for at læring skal, udover at være udviklende, være vores trygge læringsrum, hvor vi kan fortælle om vores oplevelser på godt og ondt.  

Kontakt: 

cka@sosuesbjerg.dk 


 

Dagmar Madsen

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet cand.mag. i dansk og spansk og derefter uddannet underviser i dansk som andetsprog. Jeg har arbejdet på sprogskole, hvor jeg har undervist udlændinge i dansk sprog og kultur. Under min studietid har jeg arbejdet flere år som afløser i hjemmeplejen, og har derfor også kendskab til den praksis vores kursister og elever skal ud at arbejde i. 
På SOSU Esbjerg underviser jeg udlændinge i dansk på vores forforløb og gør dem således klar til sprogligt at kunne følge med, når de skal starte på grundforløbet. 
Interessefelt:
Jeg elsker at undervise og jeg går op i at min undervisning er relevant for den enkelte. Her tænker jeg især på hvordan jeg kan lære mine kursister det dansk som knytter sig særligt til SOSU-faget, samt vigtigheden i at de opnår de kommunikative færdigheder der skal til for at begå sig i arbejdet som SSH- eller SSA. 

 

Kontakt

dam@sosuesbjerg.dk

 


 

Heidi Lunding

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet ergoterapeut og har derudover taget uddannelse som demenskonsulent. Jeg underviser i øjeblikket primært i demens. Udover at jeg de seneste år primært har beskæftiget mig med at arbejde med mennesker med demens og deres pårørende har jeg i en længere årrække arbejdet med rehabilitering på flere forskellige områder samt mennesker med erhvervet senhjerneskade.

Interessefelt:

Mit faglige hjerte brænder for, med en anerkendende tilgang, at formidle viden i et praksisnært perspektiv. Derfor har jeg stor interesse for at sammensætte fagligt og personligt udviklende kursusdage hvor teori og praksis går hånd i hånd og hvor du på baggrund af fælles dialog, refleksion og etiske overvejelser går hjem med viden, som kan bruges i egen praksis.

Kontakt

hlu@sosuesbjerg.dk

 


 

Henriette Wittrup

Titel

International koordinator og underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, engelsk, biologi og madkundskab. Jeg har tidligere arbejdet på en institution for psykisk syge, hvor jeg underviste unge mennesker på 9. og 10. klasses niveau samt arbejdede i køkkenet sammen med eleverne.

Jeg har været ansat på SOSU Esbjerg siden 2018, og jeg har primært undervist i dansk og engelsk på både GF2, GF2-online og på SSA-uddannelsen. Ydermere har jeg undervist på FVU og AMU-dansk.

Siden maj 2022 har jeg også arbejdet som international koordinator, hvilket blandt andet indebærer, at jeg hjælper skolens elever med at finde oplæring i udlandet. Jeg hjælper også vores udenlandske samarbejdspartnere med at finde oplæring hos vores samarbejdskommuner, når vi får besøg af udenlandske elever, som vælger at tage en del af deres oplæring her.

Interessefelt:

Jeg er meget optaget af at finde de bedste løsninger til de af skolens elever, som beslutter sig for at flytte en måned af deres oplæring til udlandet. Jeg ser internationaliseringen som en enorm vigtig mulighed for eleverne, blandt andet fordi det kan  styrke deres faglighed, udvikle dem som mennesker, og det kan give dem muligheden for at opleve en anden kultur samt skabe netværk i udlandet.

 

Kontakt

hw@sosuesbjerg.dk

 


 

Julie Sleimann Bevensee

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg har en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi og en professionsbachelor som fysioterapeut. Jeg underviser på forskellige kurser indenfor det pædagogiske område. Jeg er meget optaget af at se det hele menneske, og derfor får vil jeg også sommetider være at finde som underviser på de mere sundhedsfaglige områder, når det drejer sig om de mere ”bløde” værdier. Jeg har tidligere arbejdet som børnefysioterapeut på en specialskole.

Interessefelt

Jeg har altid været meget optaget af det relationelle samspil, neuropsykologi og hvordan den menneskelige adfærd kan forstås ud fra viden om hjernen. Jeg er nysgerrig på hvordan mennesker kan skabe de bedste betingelser for at trives i deres liv og skabe udvikling. Derfor er jeg også for tiden optaget af hvordan compassion vil kunne indgå i arbejdet som SSH, SSA eller PA.  Jeg efterstræber at omsætte ovenstående til brugbar og konkret viden, som kan komme mine kursister til gavn i deres praksis.

Kontakt

Jsb@sosuesbjerg.dk

 


 

Louise Mortensen

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg har en professionsbachelor som lærer med linjefag i dansk, idræt og madkundskab. Derudover har jeg dansk som andetsprog og har en stærk passion for at hjælpe elever med at lære og forberede deres danskfagligheder. Jeg har erfaring med at undervise forskellige aldersgrupper og elever med forskelligere kulturelle baggrunde. Jeg underviser i vores kompetencecenter på forskellige hold.

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent med over 10 års erfaring.  Min kombination af mine faglige kvalifikationer som social- og sundhedsassistent og min erfaring som lærer, giver mig en unik mulighed for at hjælpe eleverne med at forstå og mestre relevante færdigheder inden for sundhedssektoren.

Jeg har en diplom i ledelse, hvilket har givet mig en dybere forståelse af, hvordan man kan lede og motivere hen mod et fælles mål.

Jeg er uddannet praktikvejleder for social- og sundhedsassistenter.

Jeg tror på en praktisk og interaktiv tilgang med undervisningen, da det giver eleverne en reelt indblik i, hvad det kræver at arbejde inden for omsorgsfaget

Kontakt

Lom@sosuesbjerg.dk

 


 

Malene Reiss

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg har en professionsbachelor i sygepleje og har arbejdet i mere en 10 år i primærsektoren. Her har jeg bl.a. været med i forskellige projekter, hvor jeg har været med til at kompetenceudvikle SOSU medarbejderne, set på hvad der skal til for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, set på hvordan vi kan være mere effektive ved brug af digitale redskaber når vi skulle dokumentere. Derudover har jeg en diplom som klinisk vejleder og har været med til at uddanne nye sygeplejersker i praksis. 

Jeg underviser primært i palliation 1 og 2, medvirken til medicinadministration og behandlingskrævende sår. Og så har jeg stiftet bekendtskab med undervisning af tosprogede i et for-forløb, hvilket er super spændende. Ellers vikarierer jeg der, hvor der er brug for en sygeplejerskes kompetencer. 

Interessefelt

Jeg brænder for at skabe et trygt læringsmiljø, hvor deltageren tør vise hvad de kan og tør udvikle sig, så de kan tage deres nye viden og kompetencer med tilbage i praksis eller videre på deres vej.

Kontakt

mri@sosuesbjerg.dk

 


 

Mette Kampmann Jessen

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet sygeplejerske og underviser i blandt andet palliation, hygiejne og ambulancebehandler på grundforløb. Jeg har arbejdet en årrække i akutmedicinsk modtagelse og herefter en årrække i hjemmesygeplejen med speciale i KOL og som områdesygeplejerske, hvor jeg arbejdede med kompetenceudvikling.

Interessefelt:

Jeg brænder for at udvikle efteruddannelser hvor du som deltager får mulighed for at udvikle din praksis med den nye viden du tager med herfra.

Jeg arbejder for at vi sammen får skabt et klasserum hvor vi trygt kan dele vores erfaringer.

 

Kontakt

mej@sosuesbjerg.dk

 


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden