Grundforløb 1


Grundforløb 1 er et indledende forløb, der giver dig en fornemmelse af, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse.

Når du er færdig, kan du vælge at fortsætte på SOSU Esbjerg som 

Du kan også søge videre på andre erhvervsuddannelser, uden du behøver at tage et nyt Grundforløb 1 her.Indhold og opbygning - EUD

Grundforløb 1 tager 20 uger.

Din skoledag starter kl.8.20 og slutter de fleste dage klokken 15.10

Du skal have grundfaget dansk og indræt, og der ud over er der undervisning i samarbejde, kommunikation, sundhed, arbejdsmiljø m.m.

På SOSU Esbjerg har du en varieret og aktiv hverdag. Vi har både almindelig klasseundervisning, men arbejder også i grupper, laver projekter, er aktive og ude i naturen.

Vi er også ude at besøge børneinstitutioner og ældreplejen, hvor vi laver aktiviteter med børn og ældre mennesker.

Vi hr hver dag 45 minutters bevægelse, hvor vi sammen bevæger os. Vi laver sjove og fællesskabende aktiviteter som alle kan deltage i.

Vi vægter læring fællesskab og trivsel, derfor afholder vi i starten af grundforløb 1 en bootcamp, hvor du lærer dine klassekammerater og lærere godt at kende.

På grundforløb1 udvælges elever til skolens elevråd og til ungerådet.

Ungerådet er sammensat af en elevrepræsentant og suppleant fra hver grundforløb 1 EUD og Grundforløb 1 EUX. Ungerådet arrangerer aktiviteter på tværs af holdende. For eksempel har tidligere hold arrangeret Luciaoptog på plejehjem, SOSU-games, juleklippedag, sportsdag og skøjtetur m.m.

 

 


 

Adgangskrav

Du skal have afsluttet folkeskolen og være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

Dit karaktergennemsnit fra prøverne skal være mindst 02 i både dansk og matematik. 

Det er muligt at søge ind, selv om du ikke opfylder adgangskravet om 02 i dansk og matematik. Du vil så blive indkaldt til en optagelsesprøve.

Nærmere information kan du få ved henvende dig til en af vores uddannelsesvejledere.

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. 

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Søg ind

Du søger ind via www.optagelse.dk

Hvis du går i 9. eller 10.klasse vil du og dine forældre få information herom på din nuværende skole. 

Klik her og se hvornår vi starter nyt hold op

"
Vi er sociale, skal vi være sociale sammen?


Har du spørgsmål om Grundforløb 1?


Anne-Mette og hendes kollegaer i uddannelsesvejledningen kan hjælpe.


7610 6077

ams@sosuesbjerg.dk

Besøg vores Facebook side

Besøg vores Instagram side

Besøg vores LinkedIn side

Gå længere ned på siden


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden