UNESCO Verdensmålsskole

På SOSU Esbjerg kan du som elev være med til at hjælpe den bæredygtige udvikling på vej.

Alle gode idéer, store som små, modtages med kyshånd! Vi samler pant ind til sociale formål, sparer på el, papir, engangsmateriale og sorterer vores affald.

De mest bæredygtige idéer præmieres, en gang i måneden har vi fællessamling om både sociale og klimamæssige temaer og så slutter vi altid året med en festlig sundhedsdag hele skolen sammen.

Vil du gerne gøre noget ekstra for kloden eller eks. trivsel blandt unge, kan du blive UNESCO-ambassadør og være en del af et landsdækkende netværk af unge med samme vision, blive en del af elevrådet eller få hjælp til at få dine gode idéer til at blive til virkelighed.

 

Os som UNESCO Verdensmåsskole

SOSU Esbjerg har siden 2021 været en del af UNESCOs netværk af verdensmålsskoler. Som en del af netværket forpligter vi os blandt andet på at uddanne unge til at være forandringsagenter i den bæredygtige udvikling og til at være globale medborgere. Vi skal som uddannelsesinstitution tænke helhedsorienteret når vi sætter bæredygtige tiltag i gang, så vi både underviser og har rammer der afspejler UNESCOs værdier.

Læs mere om UNESCOs verdensmålsskoler

På skolen uddanner vi medarbejdere, der varetager pleje- og omsorgsopgaver for alle aldersgrupper – børn, unge, voksne og ældre. Som elever og som medarbejdere opnår de fagligt tætte relationer til borgere de møder og har en stor indflydelse på hverdagen og opgaveløsningen i de institutioner, de bliver ansatte i.  

Fremtiden efterspørger bæredygtighed og konkret handling på verdensmålene og det er blevet tydeligt, at uddannelserne har et ansvar for at klæde eleverne på således at de også kan arbejde med bæredygtighed som arbejdsmarkedet efterspørger. 

Vi ønsker derfor at arbejde med elevernes tilgang til arbejdet med bæredygtighed i arbejdet med mennesker og omsorg, således at de både kan tænke, reflektere, udvikle, tilrettelægge og handle ud fra et bæredygtigt mindset.

Eleverne skal være rollemodeller og bidrage til dannelse af bæredygtighed blandt de mennesker de arbejder med professionelt i deres kommende arbejde.

 

Eksempler på bæredygtige aktiviteter på SOSU Esbjerg:

 • Elevinitiativer – f.eks. pantindsamling
 • Fællessamlinger  - hver måned med temaer som ensomhed, angst og adhd, verdensmål, fællesskab, kulturmøder, demokrati,
 • Projekt vild med vilje - energioptimering,  affaldssortering
 • Som en naturlig del af undervisningen – eks verdensmålspodcasts, innovationsuger, samarbejde med praksis om bæredygtige løsninger i innovationsuger og dage, samarbejde med DUF, LIFT, hjemløses venner, plejehjem, folkeskoler.
 • Verdensmålsuge – konkurrencer og workshop 
 • Årlig sundhedsdag 
 • Røgfri skole – 
 • Årlig bæredygtighedsdag 
 • Demokratiets dag 14. november 
 • Verdens bedste morgen 
 • Deltage i klimamåling, opsporing af ensomme unge

 

Udviklingsprojekter:

 


Har du en god ide eller et spørgsmål omkring SOSU Esbjergs virke som verdensmålsskole?


Kontakt mig

Janni Krath - udvinklingskonsulent


2164 1091

jak@sosuesbjerg.dk


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden