Social- og sundhedsassistent


Som social- og sundhedsassistent arbejder du typisk i hjemmeplejen, på plejecentre, sygehuse eller i psykiatrien.

Dine vigtigste opgaver er grundlæggende sygepleje, og at støtte borgeren til at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til størst mulig livskvalitet. David læser til SOSU-assistent

Jeg drømmer om at arbejde

på sygehuset i akutmodtagelsen

Fakta Social- og sundhedsassistent


Grundforløb 1 - 20 uger

Her starter du, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 2 år.

Læs mere her

Grundforløb 2 - 20 uger

Her starter du, hvis det er mere end 24 måneder siden du forlod folkeskolen.

I løbet af de 20 uger bliver du klædt på til søge ind på hovedforløbet.

Du arbejder med pleje, kommunikation, sundhed, arbejdsmiljø mv. (derudover Dansk på D-niveau, Naturfag på E niveau, Elementær brandbekæmpelse og Førstehjælp på erhvervsuddannelserne.)

Undervisningen er afvekslende og foregår bl.a. i øvelokaler, hvor man træner praktiske færdigheder ud fra gennemgået teori.

Hovedforløb

Hovedforløbet er bygget op som en vekslen mellem skole og oplæring. Derfor skal du have en oplæringsplads hos en kommune for at kunne starte.

I skoleperioderne vil du blive undervist i emner som eksempelvis somatiske og psykiske sygdomme og sygepleje, farmakologi, kvalitet og udvikling samt sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

I oplæringsperioderne skal du ud og arbejde opleve dagligdagen på det kommunale, det psykiatriske og det somatiske område.

Grundforløb 1

Læs mere her

Grundforløb 2

Gennemført 9. klasse med bestået dansk og matematik

Hovedforløb

For at opfylde lovens krav om adgang til social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal du almindeligvis have gennemført Grundforløb 2- SOSU-assistent eller gennemført en Social- og sundhedshjælperuddannelse, samt have dansk på D-niveau, naturfag på E-niveau, kursus i elementær brandbekæmpelse og kursus i førstehjælp med særligt ansvar.

Du skal have en læreplads, før du kan starte på hovedforløbet. Læreplads søger du hos en kommune.

Grundforløb 1

Hvis du går i 9. eller 10.klasse vil du og dine forældre få information herom på din nuværende skole. 

Klik her og se hvornår vi starter nyt hold op

Grundforløb 2

Søg ind via www.optagelse.dk

Der bliver optaget elever 3 gange om året. Se vores holdstart her.

Hovedforløbet

For at starte på hovedforløbet skal du ansættes som elev af en kommune. Du kan se holdstart samt finde links til kommunernes stillingsopslag her.

Ansøgere over 25 år, der søger elevplads hos en kommune, skal have udarbejdet og medsende en realkompetencevurdering. Læs mere her

 

Grundforløb 1

Du får SU, hvis du er over 18 år.

 

Grundforløb 2

Du får SU, hvis du er over 18 år.

Du får elevløn, hvis du er over 25 år.

 

Hovedforløb

Du bliver ansat som elev ved en kommune og får elevløn.

Når du er færdig kan du søge job som Social- og sundhedsassistent.

Hvis du har lyst, kan du videreuddanne dig til sygeplejerske, jordemor, pædagog og fysioterapeut m.fl.

OPSTART OVER 25 ÅR

Hvis du er over 25 år, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV) inden du starter på uddannelsen.

OPLEVELSER I UDLANDET

Som assistent-elev kan du komme i oplæring i udlandet.

ET GODT STUDIEMILJØ

Vi har en række tilbud, der kan støtte dig under uddannelsen.

Mød os på de sociale medier.


Vil du vide mere?


Kontakt Anne-Mette eller en af vores andre uddannelsesvejledere


7610 6077

ams@sosuesbjerg.dk

Besøg vores Facebook side

Besøg vores Instagram side

Besøg vores LinkedIn side

Gå længere ned på siden


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden