Afkortet uddannelse til Social- og sundhedshjælper

  • Social- og sundhedshjælper på 17 uger.
  • For dig, der er over 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Når du er over 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år før uddannelsesstart, har du mulighed for at blive realkompetencevurderet og få tilbudt et afkortet uddannelsesforløb.

Afkortningen består i, at du ikke skal have GF2 og ikke skal i oplæring under dit uddannelsesforløb.


 

Hvem er det for?

Målgruppen for den afkortede SSH-uddannelse er elever over 25 år, der har mindst 2 års erhvervserfaring (EUV1-elever), og som vurderes til at kunne tage uddannelsen uden oplæring.

Rammer

Hvis en elev er blevet realkompetencevurderet til at kunne tage SSH-uddannelsen uden oplæring, kan personen blive social- og sundhedshjælper på 17 uger.

Disse uger rummer udelukkende skoleundervisning.Certifikatfagene Førstehjælp og Brand indgår ikke i de 17 ugers uddannelse.

Elever, der ikke har bevis for disse fag inden opstart, har mulighed for at tage certifikatfagene i sammenhæng med den afkortede SSH-uddannelse.

Elever, der starter på den afkortede SSH-uddannelse efter en længerevarende ledighedsperiode, og so derfor har et særligt behov for at få styrket deres arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed, kan tilbydes et suppleringsmodul på op til 9 uger.

Ansøgning

Personer, der ønsker den afkortede SSH-uddannelse, skal søge via www.optagelse.dk. Her søges ind på GF2 SOSU, hvorefter personen vil blive realkompetencevurderet i forhold til den kommende uddannelse.

4 modeller for, hvordan elever kan gennemføre

1.Samlet hold

Elever, der kan gennemføre SSH-uddannelsen uden oplæring, samles på ét hold.

Der oprettes et selvstændigt forløb på 17 uger, og skolen planlægger med holdstart, når der er elever nok til et hold. 

2.Fleksibelt forløb (for ansatte elever)

Elever på den afkortede SSH-uddannelse kobles til ét ordinært SSH-hold og følger skoleundervisningen her. Når de ordinære elever er i oplæring, er eleverne på den afkortede SSH-uddannelse i arbejde på deres arbejdsplads.

3. Sammenhængende forløb

Den afkortede SSH-uddannelse startes én gang årligt i juni måned. Eleverne indgår i løbet af de 17 ugers uddannelse på flere forskellige ordinære forløb, hvor de ”fylder op”.

Eleverne vil komme til at følge 3 forskellige SSH-hold (i 3-4 uger ad gangen). Ind imellem og afsluttende vil undervisningen på det afkortede forløb blive tilrettelagt individuelt / i samarbejde med en læringsfacilitator.  

4. Forløb med AMU-kurser

Den afkortede SSH-uddannelse inkluderer de 10 AMU-kurser, der giver merit på SSH-uddannelsen (jf. bilag 1 til SSH-uddannelsesbekendtgørelsen). De 10 AMU-kurser svarer til i alt 7 ugers skoleundervisning. De øvrige 10 ugers undervisning på det afkortede forløb vil blive tilrettelagt individuelt / i samarbejde med en læringsfacilitator. 

Der skal være min. 15 elever på holdet ved opstart. 

Kontakt os


Anette Byriel

Anette Byriel Andersen

Uddannelsesvejleder

Anne Mette Holm Sørensen

Anne-Mette Holm Sørensen

Uddannelsesvejleder


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden