SoundEar Classic

 

SoundEar også kaldet elektronisk øre er en måde at skabe opmærksomhed om larm og støj i skole, SFO eller anden pædagogisk institution.

SoundEar måler støjen i et givent lokale og visualiserer den ved lysdioder, som er nemme for børnene at forstå. 

Øret på apparatet skifter fra at lyse grønt til at lyse gult eller blinke rødt, når støjniveau stiger.

SoundEar er ikke placeret fast et sted, men kan i stedet tages med i undervisningen forskellige steder og i forskellige situationer for at måle og synliggøre støj og lydgener.

I kassen ligger strømforsyningen.


Ressourceperson: Lilja Snorradottir

Målgruppe: Alle undervisere, GF2PA, rekruttering samt PA-elever

Forslag til fag / fagmål: PA Digital Kultur mål 6 (Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe). Arbejdsmiljø på tværs af SOSU og PA samt kursus

Undervisningsforløb: Under udarbejdelse

Quickguide: Klik her

Brugermanual: Vedlagt produktet

Link til producent: Klik her

Rengøring: Tørres af med sprit


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden