Buurtzorg-modellen på skemaet!

Den 28. juni var SOSU Esbjergs bestyrelse, det lokale uddannelsesudvalg for SOSU-området samt ledergruppen inviteret til temaeftermiddag. Her var projektchef Martin Sandberg Buch fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd inviteret med som gæstetaler, og han holdt et inspirerende oplæg om Buurtzorg-modellen. 

Buurtzorg Nederland er en hollandsk organisation, der leverer hjemmesygepleje og hjemmepleje. I Buurtzorg-modellen er nøglen til succes selvstyrende og selvledende teams, hvor der bliver skåret ned på ledelse, administration og dokumentation - både som en bevidst filosofi og som en konsekvens af det store ansvar, som ligger hos de selvstændige teams.

Mottoet er her "Kaffe først, så pleje og omsorg" og udtrykker organisationens overordnede mål om at give hjælp baseret på borgerens ønsker og ressourcer. Samtidig sigter de mod at minimere antallet af forskellige medarbejdere, som borgerne møder, og dermed øge tilfredsheden med den hjælp, de modtager. 

Martin Sandberg Buch gav en grundig indføring i Buurtzorg-modellen og diskuterede mulighederne og opmærksomhedspunkterne ved at implementere modellen i en dansk kontekst. Han delte også strategier og erfaringer fra danske kommuner, der allerede har taget skridtet. Der blev også tid til en fælles drøftelse om udvikling af uddannelserne - i en anderledes organisering vil det kræve nye kompetencer hos både SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter.

Et stort tak til Martin Sandberg Buch for at dele sin viden og erfaring med os.


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden