Godt Igennem Uddannelse:

SOSU Esbjerg elever får hjælp under uddannelse 

At gennemføre en uddannelse kan være en udfordrende rejse, især når angst, stress og personlige udfordringer trænger sig på. På SOSU Esbjerg deltager vi i projektet ’Godt Igennem Uddannelse,’ udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond. De to første hold elever, der fuldførte forløbet i løbet af efteråret 2023, har oplevet øget trivsel og tro på egne evner.    

’Godt Igennem Uddannelse’ er et gratis syv ugers gruppeforløb for elever på SOSU Esbjerg. Forløbet er målrettet elever med symptomer på stress, angst eller depression. Her skabes et trygt fællesskab for 8-14 elever, der deler lignende oplevelser. Forløbet har fået meget positiv respons fra de to første hold elever, som har gennemført det i løbet af efteråret 2023.  

De mange positive tilbagemeldinger glæder souschefen på SOSU Esbjerg, Helle Holm.  

 ”Vi har som skole et stort fokus på elevernes trivsel og trygge fællesskaber, og for at lære bedst og udvikle sig, skal man trives i sin hverdag. Derfor håber vi selvfølgelig også at det her tilbud kan være med til at styrke elevernes trivsel, mestring og livsfærdigheder, og i sidste ende også kan bidrage til at fastholde dem i uddannelse. Vores foreløbige erfaringer med projektet tyder på, at eleverne opnår positive effekter, så vi glæder os til at tilbyde det til flere i løbet af 2024, og forhåbentlig på sigt også lave det til et fast tilbud til vores elever", fortæller Helle Holm. 

 

Syv ugers gruppeforløb kickstarter relationerne 

Eleverne øver sig i at få kontrol over de ting, der føles svære og kan være en forhindring for deres skolegang. Det er et fællesskab for dem, der har brug for mere ro og overskud i hverdagen. Nogle bøvler med psykiske udfordringer, andre har mere brug for venner, og igen andre vil gerne have hjælp til at skabe struktur i hverdagslivet, så de kan gennemføre uddannelsen. Forløbet henvender sig til dem, der har oplevet at føle sig stresset, trist, nervøs eller bekymret. 

Hjælp til struktur og personlig udvikling er centralt 

På SOSU Esbjerg har "Godt Igennem Uddannelse" haft de første hold igennem det syv uger lange forløb. De elever, der allerede har deltaget, er ikke i tvivl om de positive effekter ved at være en del af et fortroligt fællesskab med andre SOSU Esbjerg-elever. 

"Jeg har oplevet, hvordan alle andre også har et eller andet, de kæmper med. Det er sådan en forestilling, man har, om at alle andre har det perfekte liv. Derfor var det også en øjenåbner at se de andre deltagere og høre om deres udfordringer. Så det synes jeg har skabt en tryghed, den forståelse for andre omkring mig," fortæller en af deltagerne. 

Deltagernes udfordringer har handlet om mere end bare skolearbejde. Nogle slås med psykiske udfordringer, mens andre søger fællesskab og støtte. "Godt Igennem Uddannelse" tilbyder et rum, hvor deltagerne kan finde hjælp til at skabe struktur i hverdagen og navigere gennem de udfordringer, der er i dagligdagen. 

"Vi laver individuelt en handleplan, som vi hver især skal lave en opfølgning på inden for en uge, hvor vi mødes igen, og taler om, hvad vi har opnået. Så tager vi det fælles, og hvis en af os ikke klarer sig så godt med sin handleplan, så vil vi tage en fælles opsamling. Hvad kunne den person bruge af redskaber? Er det noget, vi andre kender til, som vi har døjet med før, som vi kan hjælpe hinanden med," forklarer en af deltagerne. 

"Det handler om at få ro i sindet." 

For at skabe et rum med tryghed og tillid er tavshedspligten i gruppen afgørende. Den lille gruppe skaber et stærkt fællesskab med fortrolighed, hvor det er okay at dele alle følelser. Deltagerne får en pause fra hverdagens pres, får mulighed for at være ærlige og lærer at søge hjælp, når de har brug for det. 

"For mig giver det et pusterum i privatlivet og i skoletiden; altså, det er der, man har et forum, hvor man kan snakke, og man bliver forstået og hørt og mødt. Her er nogen at sparre med, og her er tavshedspligt. Så er det rart at have et forum, hvor man kan være sig selv og være autentisk – hvor man kan fortælle mere private og personlige ting, og hvor man kan være sig selv. Det giver en god tryghed, det er et fantastisk tilbud. Når man er derinde, så er det okay at vise følelser, og det er okay at græde," fortæller en af deltagerne. 

"Jeg har angst, så det der med at få hjælpemidler til, når jeg endelig får et angstanfald, hvad jeg skal gøre, og så må jeg trække vejret ordentligt eller måske lige trække mig væk eller gå over til en, jeg er tryg ved, og spørge om hjælp," fortæller en anden. 

Fremgangsmåden - udviklingsbogen 

En central del af forløbet er deres individuelle handleplaner, dokumenteret i en udviklingsbog. Deltagerne skriver ned, hvad de ønsker at opnå fra uge til uge, og støtter hinanden i at nå disse mål. Målene skal være realistiske og kan justeres hen ad vejen, så de passer til den enkelte.  

 


Næste hold starter til foråret 2024. Vil du høre mere, så kontakt din læringsvejleder. 

Mere info om projektet, kontakt pædagogisk udviklingskonsulent, Malene Visby. 

Det siger eleverne:

  • "Det bliver lettere at være i relationer, det synes jeg tydeligt, jeg kan mærke. Da jeg startede på dette forløb, var jeg meget angst og meget indelukket, men nu er jeg blevet bedre til at hilse på alle, jeg møder." – Elev på SOSU Esbjerg 
  • "Efter kurset har jeg en mere overskuelig, mere struktureret hverdag. Når der så kommer en dag, hvor jeg har det svært, eller når noget ikke lige går, som jeg forventer, så har jeg fået nogle redskaber, jeg kan bruge til at få en god struktur i min dag." – Elev på SOSU Esbjerg 
  • "Man opdager, at man faktisk ikke står alene med det. Det giver rigtig, rigtig meget." – Elev på SOSU Esbjerg 

 

Faktaboks

  • En gruppe med 8-14 andre elever 
  • Gruppen mødes 2 timer om ugen i 7 uger i træk 
  •  2 instruktører faciliterer undervisningen, som har afsæt i evidensbaseret forskning i mestringsstrategier. 
  • Alle i gruppen har tavshedspligt, også instruktørerne. 
  • Instruktørerne er læringsvejledere på SOSU Esbjerg, som er blevet uddannede instruktører; de har derfor erfaring med den type udfordringer, eleverne oplever. 

Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden