Sprogforløb skaber rekruttering

På SOSU Esbjerg er 1. maj en helt særlig festdag. Vores ”Work In Healthcare”-hold afslutter deres forløb, og vi har inviteret alle samarbejdskommuner til afslutningsfest og fernisering. 

Holdet består af 22 elever fra syv forskellige nationaliteter, hovedsageligt fra Ukraine, samt kursister fra Burma, Tyrkiet, Syrien, Grønland og Liberia. Kursisterne har ikke dansk som modersmål, men gennem forløbet opnår de dansksproglige og SOSU-faglige forudsætninger for at kunne påbegynde en SOSU-uddannelse.  

”Work in Healthcare” er et samarbejde mellem SOSU Esbjerg og seks kommuner og fungerer som et forforløb til grundforløb 2 på SOSU-uddannelserne. Målet med sprogholdet har været at introducere herboende, fordrevne ukrainske borgere til fremtidig uddannelse og ansættelse inden for social- og sundhedsområdet.  

Et forløb med tilpassede læringsmetoder

Opstarten af et sådant hold har været en særlig udfordring på grund af sprogbarrierer, kulturforskelle, integration og social støtte. Underviserne på forløbet har benyttet tilpassede læringsmetoder, flersprogsdidaktisk viden, to-lærerfunktion og har haft stor fokus på relations-skabelse.   

Desuden er kursisterne blevet introduceret til simulationsarbejde og praktisk læring i undervisningen samt været på ture ud af huset, fx et besøg på et værested i Varde, hvor kursisterne kunne øve deres sproglige færdigheder i en autentisk kontekst.  

Kursisterne har oplevet betydelig fremgang både fagligt, personligt og socialt. De har kæmpet med sproget, aftenundervisning og balancen mellem studier og familieliv, hvor mange af deres ægtefæller fortsat befinder sig i Ukraine i en krigsramt situation. Nogle af dem har også kæmpet med traumer.  

Den største fremgang er tydelig inden for sprog, hvor kursisterne i starten næsten ikke kunne kommunikere på dansk, men nu behersker det på forskellige niveauer. Derudover har de udviklet deres faglige viden, praktiske færdigheder, selvstændighed og selvtillid.  

 

Særlig afslutningsdag

Afslutningsdagen bliver helt særlig for underviserne på ”Work In Healthcare”, Louise Mortensen og Dagmar Madsen, som glæder sig til at fejre deres elever: "Vi er megastolte over at se den udvikling, der er sket med disse kursister. Der er sket utroligt meget på det sidste år, og vi har dannet en meget stærk relation til dem som undervisergruppe på dette hold."  

Olena Soklakova (Vejen), Oksana Pedash (Vejen) og Viktoriia Kruhova (Varde), alle tre fra Ukraine, er i dag blevet færdige med introforløbet og skal allerede i morgen i gang med Grundforløb 2, hvorefter de kan komme ind på hovedforløbet. Alle tre har fået ansættelseskontrakt med en kommune, og de glæder sig til at komme videre med deres uddannelser.  

Fakta:  

  • Undervisningen har omfattet 8 forskellige AMU-mål, med undervisere inden for dansk som andetsprog samt undervisere med sundhedsfaglig baggrund, der dækker henholdsvis den danskfaglige og branchespecifikke undervisning. Der er blevet afholdt prøver både individuelt og i grupper, hvor kursisterne får et AMU-bevis.  

  • Der er blevet afholdt ansættelsessamtaler, og nogle kursister fortsætter direkte til grundforløb 2, mens andre først gennemgår intensiv danskundervisning efterfulgt af GF+ før de er klar til GF 2 i september. Nogle vender tilbage til jobcenteret, da de ikke opnåede ansættelse på grund af manglende sprogfærdigheder.  

  • ”Work in Healthcare” startede i 2019 i samarbejde med Varde Kommune. Siden da har 127 kursister deltaget, frafaldet på forløbet er desuden meget lavt, kun 2 ud af 127 har valgt at stoppe.   

  • Yderligere fem kommuner er i dag blevet en del af indsatsen: Billund, Vejen, Esbjerg, Fanø og Ringkøbing Skjern.  

  • En central del af ”Work in Healthcare” er, at kursisterne ansættes af kommunen under forløbet.  

For mere information  


Kimmadsen

Kim Madsen

Kursuschef

Louise Mortensen

Louise Mortensen

Underviser


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden