Forsikringsforhold under uddannelse


For elever og kursister

SOSU Esbjerg er en selvejende statsinstitution, som er omfattet af reglerne om Statens selvforsikring. Skolen må derfor ikke tegne andre forsikringer, der dækker skolens elever og kursister.

For elever og kursister MED ansættelsesforhold

Arbejdsskadeforsikring

Du er i dit ansættelsesforhold dækket af gældende lov om arbejdsskadeforsikring. Hvis du kommer til skade i forbindelse med din uddannelse, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen. Det er Arbejdsskadestyrelsen der afgør, om du er berettiget til erstatning.

Hvis du kommer til skade, skal du henvende dig til din arbejdsgiver, som derefter vil hjælpe dig i den videre procedure. Dette gælder både, når du er på skolen og i praktik.
Se evt. forsikringsregler i dit elevmateriale fra din arbejdsgiver.

For elever og kursister UDEN ansættelsesforhold

Din egen forsikring

Du skal især være opmærksom på dine forsikringsforhold, hvis du går på uddannelse, og ikke har en uddannelsesaftale/ansættelsesforhold.

Du skal sikre dig, at du er forsikringsmæssigt dækket, mens du er i uddannelse – både på skolen og hvis du skal i praktik.

Hvis du kommer til skade, skal du henvende dig til dit forsikringsselskab, som derefter vil hjælpe dig i den videre procedure. Dette gælder både, når du er på skolen og i din praktik.

Er du under 21 år og/eller hjemmeboende, kan du i nogle situationer være omfattet af dine forældres forsikring.

Statens selvforsikring

Ved skader under arbejdspladslignende forhold på skolen, er du omfattet af Statens selvforsikring.

Du er dækket af denne forsikring i skolens faglokaler, hvor undervisningen foregår under arbejdspladslignende forhold.

Skolens selvforsikring dækker alene medens undervisningen foregår og ikke f.eks. i pauser. Endvidere dækker forsikringen ikke øvrige hændelser i skolens teorilokaler, motionsrum, gange, trapper, kantine og udenoms arealer.

Når elever er i virksomhedsforlagt undervisning, betragtes dette som undervisning under arbejdspladslignende forhold.

 

Generelt

Hvis der sker skader på dine ejendele, eller du er udsat for tyveri, skal du henvende dig til dit eget forsikringsselskab.

Skolen anbefaler, at du altid selv er dækket af en heltids ulykkesforsikring.

 

Download skema:  Undersøgelse af tilskadekomst


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden