Viden om PLF

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet et ”vidensnotat” om PLF på erhvervsuddannelserne. Dette vidensnotat giver både et godt indblik i, hvad PLF er, og samtidig henvises der til relevant litteratur om emnet.

SOSU Esbjerg indgår i vidensnotatet. EVA har brugt skolens PLF-projekt som eksempel på en pædagogiks institutions arbejde med udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Du har se/læse mere her:

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) – ”VIDEN OM”: