PLF-projektet

Professionelle læringsfællesskaber.

Pædagogisk udviklingsprojekt Jun. 2018 – dec. 2020.

”Et professionelt læringsfællesskab er en pædagogisk gruppe, der deler og kritisk reflekterer over deres praksis med henblik på at fremme både elevers og læreres læring og dermed støtte skoleudviklingen” (Sleegers)