PLF-indhold

Hvad har PLF-projektet indeholdt?

Planlægningen af skolens PLF-projekt startede i efteråret 2017, hvor de overordnede linjer af både indhold og proces blev tegnet.

I løbet af foråret 2018 blev projektet konkretiseret, projektbeskrivelsen blev udarbejdet og FUSA/Statens Kompetencefond bevilgede penge til gennemførelse af projektet. I apr. 2018 blev Styregruppen nedsat.

Gennem hele projektperioden har der været arbejdet med formålet:

At styrke de professionelle læringsfællesskaber på skolen gennem øget samarbejde med fokus på den aktuelle pædagogiske praksis.

Skolens pædagogiske personale blev første gang samlet om projektet i juni 2018, hvor projektet blev introduceret og projektaktiviteterne igangsat.

Du kan læse/se mere her: