De væsentligste elementer i skolens PLF-projekt

Baggrunden for skolens PLF-projekt var en erkendelse af, at social- og sundhedsområdet er i konstant forandring fagligt, organisatorisk, tværsektorielt og velfærdsteknologisk. Samtidig forandrer de formelle rammer for skolens uddannelser sig løbende, og skolens elevgruppe er ligeledes anderledes end tidligere. Alt dette stiller store og nye krav til lærerrollen og til, at lærerne og cheferne i samarbejde udvikler den pædagogiske og didaktiske praksis.

Vi ønskede – og ønsker fortsat – at den løbende, konstante udvikling varetages af og i professionelle læringsfællesskaber.

Elementerne i PLF-projektet

Der har været 6 gennemgående elementer i projektet. Disse er fastholdt gennem hele projektperioden, og har været retningsgivende for projektarbejdet. Læs om dem nedenfor.