SOSU Start

Vi hjælper dig på vej, så du får mulighed for at starte på en SOSU uddannelse.

SOSU Start er et introduktionsforløb til dig, der enten er ledig eller i ufaglært beskæftigelse i plejesektoren. Bliv afklaret og få hjælp til at starte på en SOSU-uddannelse.

Fakta om SOSU Start

  • Varighed ca. 3 mdr
  • Henvender sig til ledige samt ufaglærte der allerede arbejder i branchen
  • 1 uges screeningsforløb på skolen. Jobcentret formidler ledige til forløbet.
  • De beskæftigede afklarer med arbejdsgiver.
  • I slutningen af forløbet afvikles en jobmatchdag, hvor kommunen afgør om du kan tilbydes en ansættelse. Ved ansættelse kan du enten påbegynde GF2 eller gå i ufaglært beskæftigelse. 
  • Du bevarer det eksisterende underhold (dagpenge/kontanthjælp/løn) gennem hele forløbet

Du kan læse meget mere ved at downloade vores seneste informationsark om SOSU Start

 

Hvordan bliver du tilmeldt SOSU Start?

Er du ledig kan du kontakte dit jobcenter.
Er du i beskæftigelse skal du tale med din arbejdsgiver om muligheden for at deltage i SOSU Start.
Du er også altid velkommen til at kontakte SOSU Esbjerg.

SOSU Start FAQ


Som social- og sundhedshjælper arbejder du typisk på et plejecenter eller i hjemmeplejen. Uddannelsen tager 20 uger (GF2) + 1 år og 2 måneder. Klik og læs mere om uddannelsen.

Som social- og sundhedsassistent arbejder du typisk i hjemmepleje, på plejecentre, sygehuse eller psykiatrien. Uddannelsen tager 20 uger (GF2) + 2 år og 10 måneder. Klik og læs mere om uddannelsen

Du kan ligeledes læse om uddannelserne her: https://www.sevu.dk/sites/default/files/2021-04/FEVU-Fakta-270421.pdf

 

Du skal under både GF2 og hoveduddannelserne bestå flere prøver og du skal ligeledes opnå forskellige mål når du er i praktik. Der ligger en modulprøve ved udgangen af hvert modul på begge uddannelser. Klik på linket for at se modulopbygningen af de to uddannelser 

Social- og sundhedshjælper: http://www.sosuesbjerg.dk/media/3906/lup-ssh-gaeldende-fra-29-juli-2019-rev-250621.pdf

Social- og sundhedsassistent: http://www.sosuesbjerg.dk/media/3773/lup-ssa-gaeldende-fra-1-marts-2021-rev-120321.pdf

Nej, kravet for at kunne modtage voksenelevløn er, at du er fyldt 25 år ved start af uddannelsen.

Ja, det er der. Du vil ved start af uddannelsen blive tilbudt en FVU Screening, hvor det vil fremgå om du er ordblind og har brug for hjælpemidler. Du vil blive tilbudt en læringsvejleder samt hjælpemidler. Hver kommune har forskellige tilbud til deres elever, spørg derfor specifikt din egen ansættende kommune. 

 

Ved deltagelse i forløbet kan deltagerne søge befordringsgodtgørelse hos a-kassen eller jobcentret, hvis transporten overstiger 24 km på en dag.

Under forløbet er det vigtigt at man meddeler Jobcentret i den kommune man flytter fra at man påtænker flytning. Hvorefter det skal undersøges om den nye Kommune/Jobcenter kan/vil overtage forløbet – også afhængig af hvor hen man flytter – vil det være realistisk man kan køre frem og tilbage på skole/praksis?

 

 

Se video

Sådan er SOSU Start


Kontakt mig, hvis du har spørgsmål!


Lærer, Louise Mortensen


20258036

lom@sosuesbjerg.dk


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden