Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Målgruppe: Faglærte eller ufaglærte medarbejdere, som arbejder med børn, unge eller voksne indenfor det pædagogiske område. Eksempelvis pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælper, dagplejere, familieplejere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter eller hjælpere. Eller medarbejdere indenfor dagtilbud, SFO og specialområdet.

Formål: Oplever du at det er svært at forstå de børn, den unge eller den voksne du møder i dit arbejde, som har et særligt behov? I det pædagogiske arbejde vil man komme til at møde mennesker, som kan udvikle og trives endnu mere, hvis man som medarbejder får det helt rigtigt blik på den enkelte. Herunder at kunne forstå de bagvedliggende behov, som måske ikke altid er så nemmere at identificere, og ved at få et øget fokus på de ressourcer som den enkelte besidder.

Indhold:

  • Kurset henvender sig til dig som arbejder med mennesker, hvor du gerne vil kunne se bagved facaden og adfærden. 

  • Kurset lærer dig at få en opmærksomhed på din egen rolle i relationen og den enkeltes trivsel og udvikling. 

  • Kurset lærer dig at kunne identificere ressourcer og styrkesider hos barnet, den unge eller den voksne, også i udfordrende situationer og hos mennesker som har det svært.

  • Kurset giver dig handlemuligheder til at kunne inddrage dem som står udenfor i fællesskabet og dem som har særlige behov. 

  • Du får faglig viden om ressourcefokuserede metoder og hvordan du kan anvende disse i dit pædagogiske arbejde. 

  • Du kommer til at reflektere over egne holdninger og deres betydning for dit syn på barnet, den unge eller den voksne. Herunder betydningen for vedkommendes kompetencer og handlemuligheder. 

 Relaterede kurser:


Besøg vores Facebook side

Besøg vores Instagram side

Besøg vores LinkedIn side

Gå længere ned på siden


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden