Introduktion til Velfærdsteknologi på SOSU Esbjerg

I de seneste år er velfærdsteknologi blevet en integreret del af uddannelserne på SOSU Esbjerg, hvor eleverne nu også modtager undervisning i teknologiforståelse. Senest har skolen ansat to velfærdsteknologikoordinatorer.

På SOSU-skolen i Esbjerg, som tiltrækker elever fra Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommuner, har de to velfærdsteknologikoordinatorer, Rikke Lund og Kenneth Phil, brugt en masse tid på at blive skolens teknologi-eksperter. Der er nu et væld af muligheder for elever og medarbejdere, der ønsker at arbejde med velfærdsteknologi i undervisningen.

Koordinatorerne har haft travlt. I samarbejde med Videncenter for Velfærdsteknologi og landets øvrige SOSU-skoler har de især arbejdet på at implementere teknologier i forskellige fag på skolen. Derudover har de oprettet en hjemmeside med oversigt over de teknologier, som både lærere, elever og praktikere kan få indblik i, hvad der arbejdes med på skolen.

Kenneth Pihl og Rikke Lund - SOSU Esbjergs helt egne velfærdsteknologieksperter - vil i det følgende dele deres viden om emnet med os.

Hvorfor skal velfærdsteknologi være en del af uddannelsen?

For Rikke Lund handler det om at integrere velfærdsteknologi i praksis, så det kan være med til at forbedre livskvaliteten, fremme selvstændighed, sikkerhed og tryghed for brugerne samt aflaste pårørende og plejepersonale:

”Disse teknologier – og der findes efterhånden mange af dem - har potentiale til at revolutionere den måde, vi lever og plejer mennesker på, især i en aldrende befolkning. Derfor skal vores elever uddannes til at begå sig på en arbejdsplads, hvor teknologi og faglighed går hånd i hånd.”

Der har i mange år været fokus på især to kategorier af velfærdsteknologier: Velfærdsteknologier til mennesker med fysisk funktionsnedsættelse og velfærdsteknologier, der skal forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte. I de senere år er der også blevet øget opmærksomhed på en tredje kategori: teknologier til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, såsom demens. Her har innovative GPS-systemer, robotdyr, elektroniske billedalbum og meget mere vundet frem.

Disse tre kategorier af teknologier er efterhånden kendt og anvendt i mange kommuner, forklarer Rikke Lund.

”Noget af det, vi oplever, der vinder frem, er forskellige teknologier, som understøtter de faglige beslutninger hos plejepersonalet. Det kan være forskellige sensorer og teknologier, der leverer data som beslutningsgrundlag for den videre behandling og pleje. For eksempel blesensorer, digitale drikkeglas, træningssensorer, faldsensorer mv. Det er avancerede teknologier, som kræver en dybere forståelse. Vi træner derfor vores elever i både faglig viden og teknologisk kompetence. At kunne analysere og tolke de data, som teknologierne genererer, er afgørende for at kunne anvende dem i praksis.”

For Kenneth Pihl har det været særligt spændende at formidle teknologierne og deres anvendelse til kollegaer og elever på SOSU Esbjerg.

”Vi ønsker at lære eleverne teknologiforståelse og teknologinysgerrighed – således at ingen er bange for nye teknologier, men i stedet ønsker at lære at anvende dem til glæde og gavn for borgerne, som de har ansvaret for.”

Sammen har Kenneth og Rikke udviklet og implementeret undervisningsforløb om teknologiforståelse på SOSU Esbjerg. De mener begge, at uddannelse er nøglen til at udnytte de mange muligheder, som velfærdsteknologi allerede tilbyder.

”Vi arbejder hele tiden på at inspirere eleverne til at tænke kreativt og innovativt om, hvordan teknologien kan bruges til gavn for både borgere og medarbejdere,” forklarer Kenneth Pihl.


 

Kenneth Phil og Rikke Lund - velfærdsteknologieksperterne på SOSU Esbjerg!


 

Faktaboks


Alle SOSU-skoler i Danmark har, i samarbejde med Videncenter for Velfærdsteknologi, modtaget en basispakke finansieret af Undervisningsministeriet. Baggrunden herfor er bl.a., at skolerne skal uddanne eleverne til at kunne håndtere den teknologiske udvikling, som praksis (eller virksomhederne) efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.

Alle elever på GF2 har tre dages teknologiforståelse – to af dagene handler om velfærdsteknologier og analyser af diverse teknologier.

Skolens to velfærdskoordinatorer har indkøbt teknologier, udviklet undervisningsforløb og workshops for både medarbejdere og elever. De laver desuden demonstrationer og holder oplæg for interesserede – f.eks. har Esbjerg Kommunes ældreråd været på inspirationstur til SOSU Esbjerg for at lære om velfærdsteknologi.


Kenneth Pihl 


Kenneth Pihl er uddannet fysioterapeut med mange års erfaring inden for forebyggelse. Kenneth har en skarp fornemmelse for, hvordan velfærdsteknologi kan styrke rehabiliteringsprocessen og forbedre livskvaliteten for borgere med forskellige udfordringer. Han ønsker ikke bare at tage teknologierne i brug, men også at dele sin viden og begejstring med andre. Han har været med til at indkøbe og implementere velfærdsteknologier, der fremmer rehabiliteringsprocesser og selvstændighed, og han er vild med at nørde med teknikken.


2452 3948

kpi@sosuesbjerg.dk


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden