KompetenceCenteret - mød din underviser

KompetenceCenteret er SOSU Esbjergs nye afdelingen for kurser og introforløb

Her tilbyder efteruddannelse både til SOSU-området og til pædagogisk personale.Afdelingen står også for at udbyde forskellige introforløb til skolens ordinære uddannelser.

Vores undervisere er fagligt førende, og de sætter en ære i at formidle stærkt og engagerende. De er din garanti for et stort fagligt udbytte og en klar opgradering af dine kompetencer.

Anette Baltzer

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet fysioterapeut og underviser i forflytning, rehabilitering samt på uddannelserne omkring oplæringsvejledning. Jeg har arbejdet en del år i kommunalt regi med bl.a. træning, rehabilitering og forflytning. Derudover har jeg været klinisk underviser for studerende.

Interessefelt

Jeg brænder for at skabe et læringsrum med praksis som omdrejningspunkt, så du i undervisningen oplever genkendelighed fra din hverdag, og dine erfaringer og oplevelser bringes i spil. Derudover har det stor betydning for mig, at vi sammen skaber et trygt læringsrum, der giver dig mulighed for at udforske og afprøve nye ideer, der kan være med til at udvikle din faglige praksis.

 

Kontakt

abt@sosuesbjerg.dk

 


 

Bente Alberg

Titel

Koordinator

Baggrund:

Jeg er uddannet fysioterapeut og har også en diplomuddannelse i ledelse. Jeg har primært erfaring fra den kommunale kontekst som fysioterapeut og leder, og har udviklet samarbejdsrelationer og kendskab til den regionale og nationale kontekst gennem årene.

Interessefelt:

Som koordinator for KompetenceCenteret her på SOSU Esbjerg ønsker jeg at fremme det gode og anerkendende samarbejde og den gode planlægning, hvor troværdighed, professionalisme og kreativitet er nøgleord. På den måde kan vi som uddannelsesinstitution bedst lykkes med at give vores samarbejdspartnere og kursister størst mulig værdi af jeres aktivitet hos os.

Så kontakt mig og lad os sammen finde frem til, hvordan jeres behov kan dækkes sammen med os.

Kontakt

beal@sosuesbjerg.dk

 


 

Camilla Karlsson 

Titel:

Underviser  

Baggrund: 

Jeg er uddannet sygeplejerske og underviser i forskellige kurser så som kommunikation, palliation, medicin, generelle sygeplejefaglige emner samt brand. Jeg har arbejdet en årrække på hæmatologisk afsnit på SVS samt en årrække i hjemmeplejen som udekørende sygeplejerske.  

Interessefelt:  

Jeg brænder for at du som deltager får skabt koblinger fra teorien til din praksis. Det er vigtigt for mig at du kan gå hjem og afprøve teorien. Derudover brænder jeg også for at læring skal, udover at være udviklende, være vores trygge læringsrum, hvor vi kan fortælle om vores oplevelser på godt og ondt.  

Kontakt: 

cka@sosuesbjerg.dk 


 

Heidi Lunding

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet ergoterapeut og har derudover taget uddannelse som demenskonsulent. Jeg underviser i øjeblikket primært i demens. Udover at jeg de seneste år primært har beskæftiget mig med at arbejde med mennesker med demens og deres pårørende har jeg i en længere årrække arbejdet med rehabilitering på flere forskellige områder samt mennesker med erhvervet senhjerneskade.

Interessefelt:

Mit faglige hjerte brænder for, med en anerkendende tilgang, at formidle viden i et praksisnært perspektiv. Derfor har jeg stor interesse for at sammensætte fagligt og personligt udviklende kursusdage hvor teori og praksis går hånd i hånd og hvor du på baggrund af fælles dialog, refleksion og etiske overvejelser går hjem med viden, som kan bruges i egen praksis.

Kontakt

hlu@sosuesbjerg.dk

 


 

Janni Bjerrum Pedersen

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er en del af Kompetencecentret som har med rekruttering og efteruddannelse på SOSU Esbjerg. Jeg underviser på for- forløb med unge, ledige samt tosprogede kursister.

Jeg har tidligere arbejdet som pædagog i socialpsykiatrien samt indenfor handicap og har også erfaring inden for ældreplejen som social- og sundhedsassistent.

Interessefelt:

Jeg er optaget af relationen mellem mennesker og støtte dem videre til nærmeste udviklingszone og mod uddannelse.

Jeg synes, det er spændende, at være med til at udvikle og løfte nye forløb samt undervisningsmaterialer, hvor eleven/ kursisten får præsenteret teori som gøres praksisnær og levende.

 

Kontakt

jap@sosuesbjerg.dk

 


 

Julie Sleimann Bevensee

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg har en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi og en professionsbachelor som fysioterapeut. Jeg underviser på forskellige kurser indenfor det pædagogiske område. Jeg er meget optaget af at se det hele menneske, og derfor får vil jeg også sommetider være at finde som underviser på de mere sundhedsfaglige områder, når det drejer sig om de mere ”bløde” værdier. Jeg har tidligere arbejdet som børnefysioterapeut på en specialskole.

Interessefelt

Jeg har altid været meget optaget af det relationelle samspil, neuropsykologi og hvordan den menneskelige adfærd kan forstås ud fra viden om hjernen. Jeg er nysgerrig på hvordan mennesker kan skabe de bedste betingelser for at trives i deres liv og skabe udvikling. Derfor er jeg også for tiden optaget af hvordan compassion vil kunne indgå i arbejdet som SSH, SSA eller PA.  Jeg efterstræber at omsætte ovenstående til brugbar og konkret viden, som kan komme mine kursister til gavn i deres praksis.

Kontakt

Jsb@sosuesbjerg.dk

 


 

Kirsten Jensen

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er en passioneret ergoterapeut, og jeg har praksiserfaring med alt fra træning og rehabilitering til bevilling af hjælpemidler og meget mere. Jeg er desuden i gang med en diplomuddannelse i erhvervspædagogik på UC Syd.

Jeg underviser primært indenfor områder som Ergonomi og forflytning samt kommunikation. Det er vigtigt for mig, at vi arbejder praksisorienteret og aktivt på kurserne, så du får viden med hjem, som er nemt at tage i brug på din arbejdsplads.

Interessefelt

Som underviser brænder jeg for, at dele min viden og erfaring med dig, og jeg gør altid mit bedste for at skabe interessante og udviklende kurser, der tager udgangspunkt i din praksis.

Kontakt

Kir@sosuesbjerg.dk

 


 

Louise Mortensen

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg har en professionsbachelor som lærer med linjefag i dansk, idræt og madkundskab. Derudover har jeg dansk som andetsprog og har en stærk passion for at hjælpe elever med at lære og forberede deres danskfagligheder. Jeg har erfaring med at undervise forskellige aldersgrupper og elever med forskelligere kulturelle baggrunde. Jeg underviser i vores kompetencecenter på forskellige hold.

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent med over 10 års erfaring.  Min kombination af mine faglige kvalifikationer som social- og sundhedsassistent og min erfaring som lærer, giver mig en unik mulighed for at hjælpe eleverne med at forstå og mestre relevante færdigheder inden for sundhedssektoren.

Jeg har en diplom i ledelse, hvilket har givet mig en dybere forståelse af, hvordan man kan lede og motivere hen mod et fælles mål.

Jeg er uddannet praktikvejleder for social- og sundhedsassistenter.

Jeg tror på en praktisk og interaktiv tilgang med undervisningen, da det giver eleverne en reelt indblik i, hvad det kræver at arbejde inden for omsorgsfaget

Kontakt

Lom@sosuesbjerg.dk

 


 

Malene Reiss

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg har en professionsbachelor i sygepleje og har arbejdet i mere en 10 år i primærsektoren. Her har jeg bl.a. været med i forskellige projekter, hvor jeg har været med til at kompetenceudvikle SOSU medarbejderne, set på hvad der skal til for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, set på hvordan vi kan være mere effektive ved brug af digitale redskaber når vi skulle dokumentere. Derudover har jeg en diplom som klinisk vejleder og har været med til at uddanne nye sygeplejersker i praksis. 

Jeg underviser primært i palliation 1 og 2, medvirken til medicinadministration og behandlingskrævende sår. Og så har jeg stiftet bekendtskab med undervisning af tosprogede i et for-forløb, hvilket er super spændende. Ellers vikarierer jeg der, hvor der er brug for en sygeplejerskes kompetencer. 

Interessefelt

Jeg brænder for at skabe et trygt læringsmiljø, hvor deltageren tør vise hvad de kan og tør udvikle sig, så de kan tage deres nye viden og kompetencer med tilbage i praksis eller videre på deres vej.

Kontakt

mri@sosuesbjerg.dk

 


 

Maria Lietzen Jensen

Titel

Underviser

Baggrund

Jeg er uddannet ergoterapeut og underviser i blandt andet demens, neuropædagogik og anerkendende kommunikation. Jeg har arbejdet 11 år på Sydvestjysk Sygehus. Her har jeg hovedsagelig arbejdet med senhjerneskade. De sidste fire år var jeg ansat som projektmedarbejder og demenskoordinator, hvor fokus var demensvenlighed og kompetenceløft af personale.

Interessefelt:

Jeg brænder for at udvikle efteruddannelse, hvor du som deltager får ny viden som du kan kobles på din praksis.

Jeg bestræber mig på at skabt et trygt læringsrum, hvor du som deltager tør dele dine erfaring fra praksis.

 

Kontakt

mlj@sosuesbjerg.dk

 


 

Marianne Nielsen

Titel

Uddannelseskonsulent - Pædagogisk område

Baggrund:

Jeg er uddannelseskonsulent og underviser indenfor det pædagogiske felt i Kompetencecenteret.

Det vil sige, jeg udvikler efter- og videreuddannelser til opkvalificering af dygtige medarbejdere fra vores 5 samarbejdskommuner og private institutioner i vores område. Udover udvikling af efteruddannelse indenfor det pædagogiske område, er jeg også en del af hele oplæringsvejlederfeltet.

Interessefelt

Jeg brænder for at udvikle efteruddannelser, som giver mening og mulighed for udvikling af praksis, med stor faglighed som pejlemærke. Jeg er vild med vores målgruppe, fordi de bidrager så meget med praksisviden og gejst for at udvikle sig som medarbejder. Det er et drømmescenarie som underviser.

Kontakt

Mni@sosuesbjerg.dk

 


 

Mette Kampmann Jessen

Titel

Underviser

Baggrund:

Jeg er uddannet sygeplejerske og underviser i blandt andet palliation, hygiejne og ambulancebehandler på grundforløb. Jeg har arbejdet en årrække i akutmedicinsk modtagelse og herefter en årrække i hjemmesygeplejen med speciale i KOL og som områdesygeplejerske, hvor jeg arbejdede med kompetenceudvikling.

Interessefelt:

Jeg brænder for at udvikle efteruddannelser hvor du som deltager får mulighed for at udvikle din praksis med den nye viden du tager med herfra.

Jeg arbejder for at vi sammen får skabt et klasserum hvor vi trygt kan dele vores erfaringer.

 

Kontakt

mej@sosuesbjerg.dk

 


 


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden