Nytænkning af SOSU-hjælperuddannelsen: succesfuldt projekt i Esbjerg og Fanø kommuner 

Projektet ”Social- og sundhedshjælperen i Fokus” på SOSU Esbjerg har ikke blot været en idé på papiret; det er nu blevet en helt ny hjælper-uddannelse.  

Projektet, som er et samarbejde mellem SOSU Esbjerg, Esbjerg Kommune og Fanø Kommune, har haft til formål at udvikle en model, der ville øge antallet af faglærte SOSU-hjælpere og samtidig styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Fire social- og sundhedshjælperhold har gennemført uddannelsen som projekthold, og efter evalueringerne af projektet, er de positive resultater tydelige.  

”En af de mest bemærkelsesværdige aspekter af projektet er ejerskabet, der er blevet skabt både blandt kommuner og undervisere. Det har medført et virkelig godt samarbejde, hvor motivationen fra alle parter er tydelig. Som følge heraf har vi set konkrete ændringer i lærerrollen og en markant anderledes måde at undervise på. Projektets fokus på en anderledes pædagogisk metode har skabt et læringsmiljø, hvor eleverne har fået mere individuel opmærksomhed og støtte – og har medført positive ændringer for elevernes læringsoplevelse og personlige vækst.” – fortæller Helle Holm, souschef på SOSU Esbjerg og medlem af styregruppen.  

Antallet af uddannelsesaftaler i forhold til dimensioneringen er desuden steget fra 84 procent til 110 procent og frafaldet er faldet markant, fra 25 procent da projektet startede, til 16 procent i dag på projektholdene.  

Fokusområderne i projektet har især været:  

  • Helhed sammenhæng og vekselvirkning i uddannelsen 

  • praksisnær undervisning og transfer mellem uddannelsens skole- og oplæringsdel  

  • læringsmiljø og rammerne for elevernes udvikling af deres faglige, sociale og personlige kompetencer 

Styrket samspil mellem skole og kommuner 

Et element i projektets succes har været det forbedrede samarbejde mellem skoler og kommuner. Ved at sikre, at oplæringsstederne er informerede om elevernes læringsmål og undervisningsmetoder, har projektet skabt et mere sammenhængende læringsmiljø. De interviewede lærere og oplæringsvejledere peger på betydningen af en fælles temadag, hvor koordinatorerne i kommunerne fik information om projektet og dermed en meget bedre forståelse af det. Særligt det øgede kendskab mellem vejledere og lærere opleves værdifuldt. ”Samarbejdet er blevet 100 % bedre”, som en formulerer det.  

 

Forbedret faglighed og selvtillid blandt eleverne 

Projektets anderledes tilgang, blandt andet hyppige skift mellem skole og oplæringsophold, har vist sig at være ekstremt effektivt. Data fra projektevalueringen rapporterer om en markant forbedring af elevernes faglige niveau som gør, at de kan byde ind i og dele viden med andre faggrupper på oplæringsstedet. ”Jeg synes, at jeg har lært noget anderledes på skolen, og de andre i min oplæring har spurgt mig til råds. Det er godt at blive brugt på den måde”, som en elev formulerer det.  

Den tætte integration af teori og praksis har gjort det lettere for dem at anvende ny viden ude på arbejdspladsen. Oplæringsvejledere bekræfter dette og bemærker desuden en betydelig stigning i elevernes faglige forståelse og selvtillid. ”De er hurtigere til at knække koden i forhold til fagligheden. De har større forståelse for målene,” forklarer en oplæringsvejleder.  

Kompetente undervisere og nyt øverum 

Udviklingen af den nye undervisningsmodel har også krævet betydelige investeringer i lærernes kompetencer og de fysiske rammer på SOSU Esbjerg. Projektet har vist, at lærere, der er i stand til at tilpasse sig nye undervisningsmetoder og træde ind i forskellige faglige områder, er afgørende for elevernes succes. Især har metoden stillet krav til lærerne om at kunne skifte rolle fra ekspert til at være facilitator for elevernes læringsproces. De skal lære eleverne at lære og selv søge viden.  

Samtidig har adgangen til øvelokaler været afgørende for at sikre, at eleverne får den nødvendige praktiske træning. 

Som en del af projektet – et element som eleverne er særligt glade for - blev et klasseværelse på SOSU Esbjerg omdannet til et fiktivt plejehjem, hvor eleverne kan øve forskellige scenarier fra virkelighedens plejehjem og plejeboliger. Øvelokalet blev døbt Solhaven, og her blev der etableret fire forskellige rum; badeværelse, soveværelse, stue og køkken.  

Ideen har været at gøre øvelokalet realistisk og praksisnært, så eleverne her kan træne færdigheder og arbejdsopgaver i et øvelokale der ligner virkeligheden. Solhaven bebos desuden af fiktive borgere med forskellige problemstillinger og sygdomme.  

Flere kommuner er nu med 

Inden projektets afslutning har de tre øvrige kommuner i området (Billund, Vejen og Varde) besluttet at koble sig på den nye uddannelsesplan. Det betyder, at al undervisning på SHH-uddannelsen på SOSU Esbjerg nu følger den nye uddannelsesplan.   

Se video om projektet

SOSU-Hjælperen i fokus


Copyright © SOSU Esbjerg - Alle rettigheder forbeholdes | Web by the friendly dotpeople
Gå til toppen af siden